Unijne wsparcie dla polskich firm. Badania, rozwój, inwestycje możliwe dzięki Funduszom Europejskim

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Dzięki Funduszom Europejskim polskie przedsiębiorstwa mogą liczyć na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz inwestycyjnych. To pozwala im na rozwój nowoczesnych technologii, produktów i realizację ambitnych przedsięwzięć zmieniających infrastrukturę produkcji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje firmy, które dzięki unijnemu finansowaniu mogły zrealizować swoje innowacyjne projekty, wnosząc istotny wkład w rozwój gospodarczy kraju.

Innowacje są motorem napędowym współczesnej gospodarki, umożliwiając przedsiębiorstwom nie tylko przetrwanie, ale i dynamiczny rozwój. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, zdolność do wprowadzania nowych technologii i produktów stanowi kluczowy czynnik sukcesu. Innowacje pozwalają firmom na optymalizację procesów produkcyjnych, redukcję kosztów oraz poprawę jakości oferowanych produktów i usług. Dzięki temu mogą one skutecznie konkurować na rynku zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

W ramach poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w Polsce były wdrażane m. in. Programy Operacyjne: Polska Wschodnia (POPW) i Inteligentny Rozwój (POIR), które oferowały wsparcie finansowe dla projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych. Dzięki środkom z POPW możliwe były inwestycje w nowoczesne technologie, które przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawy jakości życia mieszkańców tego regionu.

Z kolei POIR koncentrował się na wspieraniu przedsiębiorstw, które realizują innowacyjne projekty na skalę krajową i międzynarodową. Program ten finansował m.in. projekty badawcze, prace rozwojowe oraz wdrażanie innowacji w sektorach o wysokim potencjale wzrostu. Dzięki wsparciu z POIR, firmy mogły nie tylko wprowadzać na rynek nowatorskie produkty i usługi, ale także nawiązywać współpracę z jednostkami badawczymi oraz podnosić swoje kompetencje w zakresie zarządzania innowacjami.

Innowacyjne rozwiązania prozdrowotne

Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej, wiele polskich firm ma możliwość realizacji ambitnych projektów, które przyczyniają się do poprawy jakości życia. Fundusze umożliwiają przedsiębiorstwom prowadzenie zaawansowanych badań, rozwój nowoczesnych technologii oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług. W sektorze medycznym to wsparcie jest szczególnie widoczne. Przykładem takiej inicjatywy jest system diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mikrokrążenia pod postacią pierwotnego i wtórnego zespołu Raynauda. To schorzenie wywoływane jest zaburzeniami mikrokrążenia, powodującymi skurcz naczyń, objawiające się nagłym zblednięciem, następnie zasinieniem i zaczerwieniem palców rąk, stóp, rzadko nosa oraz małżowin usznych, któremu towarzyszą zdrętwienie i ból. Przyczyną występowania tych dolegliwości jest skurcz tętnic. Innowacyjne rozwiązanie firmy Biavita jest wykorzystywane do diagnostyki i rehabilitacji zespołu Raynauda. Obejmuje ono: wstępną ocenę pacjenta, ocenę zdolności wykonania wysiłku fizycznego, wykonanie kapilaroskopii, echo serca. Projekt powstał ze środków działania „Wdrażanie innowacji przez MŚP” POPW.

Fundusze unijne wspierają również rozwiązania medyczne dla zwierząt. Firma Celvet, w ramach „Bonów na innowacje dla MŚP” POIR, opracowała innowacyjny lek stosowany w terapii schorzeń bakteryjnych u psów i kotów. Głównym założeniem było opracowanie żelowej formuły leku, która będzie stabilna, bardzo łatwa w podaniu i jednocześnie niewyczuwalna przez psa i kota. W ramach projektu ustalono ostateczny skład jakościowo-ilościowy leku oraz wytworzono jego gotową postać. Dzięki realizacji projektu lek jest gotowy do przeprowadzenia badań przedklinicznych, klinicznych, a następnie do jego rejestracji jako produktu leczniczego weterynaryjnego i wprowadzenia do obrotu na rynku polskim, a następnie na rynkach Unii Europejskiej.

Modernizacja kluczem do zwiększenia wydajności i konkurencyjności

Inwestowanie w nowoczesne zakłady produkcyjne i innowacyjne technologie produkcji jest kluczowe dla zwiększenia wydajności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw. Modernizacja infrastruktury produkcyjnej pozwala firmom na optymalizację procesów, co przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów oraz redukcję kosztów operacyjnych. Projekty te nie tylko napędzają rozwój lokalnych gospodarek, ale również przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy jakości produktów.

Nowoczesne zakłady produkcyjne wyposażone w zaawansowane technologie stają się bardziej wydajne, co pozwala im szybciej reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą wprowadzać na rynek produkty, które lepiej odpowiadają oczekiwaniom konsumentów. Inwestycje w infrastrukturę produkcyjną przyczyniają się również do zwiększenia bezpieczeństwa pracy oraz redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Firma Hartika skorzystała ze wsparcia w działaniu „Badania na rynek” POIR i zbudowała zakład produkcji biokompozytów z recyklingu odpadów drzewnych i polimerów syntetycznych. Na rynek wprowadzono ekologiczne produkty recyklingowe: granulat WPC, deska tarasowa WPC oraz deska ogrodzeniowa WPC. Produkty firmy posiadają gwarantowaną niezawodność i trwałość. To rozwiązanie przyczynia się nie tylko zmniejszania ilości odpadów, ale także wprowadza na rynek ekologiczne materiały o szerokim zastosowaniu.

W ramach projektu realizowanego przez B&P Engineering w naborze „Badania na rynek” POIR wdrożono system produkcji innowacyjnych w skali świata inteligentnych linii technologicznych do produkcji soków i koncentratów. Realizacja projektu umożliwiła uruchomienie seryjnej produkcji kompletnej, wielomodułowej linii, umożliwiającej automatyzację i optymalizację procesów produkcji. To oznacza m.in. wysoką wydajność, zmniejszenie kosztów utrzymania, zminimalizowanie eksploatacji urządzeń linii oraz redukcję zużycia energii, a także bezpieczną dla środowiska gospodarkę wodno-ściekową.

Firma YANKO wprowadziła na rynek papier barierowy, który zapobiega migracji szkodliwych substancji do żywności, zwiększając tym samym bezpieczeństwo konsumentów. W wyniku realizacji projektu rozbudowano zakład produkcyjny o nową halę, zakupiono środki trwałe potrzebne do wdrożenia odrębnej linii technologicznej. Niezbędne przy tym były również usługi doradcze podczas wdrażania i zarządzania procesami technologicznymi. Firma wprowadziła na rynek nowoczesny produkt – papier opakowaniowy pokryty innowacyjną powłoką ochronną, w której wykorzystano substancje powstałe na bazie składników naturalnych i polimerów bio. Zapobiegają one migracji krytycznych substancji do żywności, zastępując dotychczasowe powłoki z tworzyw sztucznych. Oferowany produkt jest w pełni biodegradowalny, nadający się do recyklingu. Firma skorzystała ze środków działania „Wdrażanie innowacji przez MŚP” POPW.

Inwestycje w rozwój

Badania i rozwój odgrywają kluczową rolę w napędzaniu innowacji i postępu technologicznego. Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich, polskie firmy mają możliwość realizowania zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych. Firma Avionic przeprowadziła prace B+R dzięki udziałowi w „Bonach na innowacje dla MŚP” POIR. Ich efektem jest szybowiec wyczynowy z elektrycznym zespołem napędowym. Projekt wprowadza znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowania szybowca w lataniu zawodniczym i rekreacyjnym przez zastosowanie napędu pomocniczego.

Natomiast firma Woprol otrzymała wsparcie na wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w „Badaniach na rynek” POIR. Dzięki funduszom przedsiębiorstwo uruchomiło produkcję rozsiewacza do nawozów o nowych pożądanych właściwościach funkcjonalno-użytkowych. Wprowadzenie innowacyjnego wyrobu na rynek międzynarodowy sprawiło, że firma WOPROL zdobyła pozycję znaczącego producenta rozsiewaczy nawozów w skali europejskiej.

Edukacja i dostępność

Przedsiębiorstwo Codementors wprowadziło innowacje procesowe do usług szkoleń online. Przedmiotem projektu były prace badawczo-rozwojowe nad wprowadzeniem innowacji procesowej do usługi szkolenia programistów, polegającej na maksymalnie wiernym, całkowitym przeniesieniu procesu kształcenia stacjonarnego do środowiska online. W rezultacie powstała nowa, osadzona w rzeczywistości wirtualnej, architektura systemu, która wykorzystuje innowacyjne algorytmy wspierające procesy nauczania. A to wszystko dzięki wsparciu z „Bonów na innowacje dla MŚP” POIR.

Wśród beneficjentów nie brakuje również takich, którzy w swojej działalności mają na uwadze tworzenie usług i produktów spełniających zasady dostępności. Jednym z przykładów takich projektów jest wdrożenie do produkcji innowacyjnych umywalek dla osób z niepełnosprawnościami w firmie „STANPAUL”. Założenia innowacji oparto o takie wskaźniki jak bezpieczeństwo i ergonomię użytkowania, jakość materiałową i brak szkodliwego oddziaływania na zdrowie. Wytyczne projektu z naboru „Bony na innowacje dla MŚP” POIR uwzględniły również możliwość wykorzystania umywalek przez użytkowników z niepełnosprawnością ruchową, a także przez osoby niedowidzące.

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, polskie przedsiębiorstwa mogą dynamicznie się rozwijać i wprowadzać innowacje, które odpowiadają na współczesne wyzwania rynkowe. Przedstawione przykłady z Programu Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia dowodzą, że inwestowanie w nowoczesne technologie i infrastrukturę produkcyjną przynosi wymierne korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i całej gospodarce. W ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) kontynuuje wspieranie innowacyjnych projektów, przyczyniając się do dalszego rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

O aktualnym wsparciu można dowiedzieć się więcej ze strony PARP.

Źródło: Unijne wsparcie dla polskich firm. Badania, rozwój, inwestycje możliwe dzięki Funduszom Europejskim – PARP – Centrum Rozwoju MŚP