Ukazał się Raport Roczny UPRP 2023

Grafika zawiera logotyp Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, czarny napis na białym tle oraz czerwone logo

Jednym z podstawowych warunków umożliwiających gospodarcze wykorzystanie zaawansowanej wiedzy naukowo-technicznej jest sprawnie funkcjonujący system ochrony niematerialnych składników przedsiębiorstwa. Posiadane prawa do wykorzystania wynalazków, technologii, wzornictwa przemysłowego lub różnorodnych znaków towarowych mają coraz częściej podstawowe znaczenie dla funkcjonowania najbardziej efektywnych organizacji tworzących innowacyjne rozwiązania we wszystkich dziedzinach gospodarki.

Ukazał się Raport Roczny Urzędu Patentowego RP za 2023 rok! Raport dostępny jest w formacie PDF na naszej stronie internetowej UPRP.GOV.PL w zakładce Publikacje > Raport roczny UPRP.

– Rok 2023 był w historii Urzędu Patentowego RP okresem jubileuszowym, w którym upłynęło 105 lat od chwili ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej. Urząd Patentowy zorganizował z tej okazji szereg wydarzeń upamiętniających tę rocznicę. Nie odwoływaliśmy się jednak jedynie do historii naszej instytucji. Przede wszystkim skupiliśmy się na dyskusji o teraźniejszości oraz przyszłości, biorąc pod uwagę istotne wyzwania płynące z globalnych uwarunkowań geopolitycznych – mówi Prezes UPRP Edyta Demby-Siwek.

Najcenniejsze aktywa niematerialne firm, takie jak znaki towarowe, wzory i patenty, stanowią fundament ich wartości i konkurencyjności na rynku. Tworzenie solidnego portfolio praw wyłącznych, zabezpieczenie innowacji i unikalnych rozwiązań przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez konkurentów staje się łatwiejsze.

– Przekazując Państwu „Raport roczny”, pragnę przy tej okazji podziękować wszystkim partnerom naszej instytucji oraz użytkownikom systemu ochrony własności przemysłowej za bardzo dobrą współpracę przyczyniającą się w istotnym stopniu do umacniania ochrony gospodarczych wartości niematerialnych i ich wykorzystania do dalszego rozwoju polskiej gospodarki – podkreśla Prezes.

Źródło: Ukazał się Raport Roczny UPRP 2023 | Urząd Patentowy RP