Uczelnie jako generatory twórczej energii? Przyłącz się do debaty

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle, po lewej stronie znajduje się logo Uniwersytetu Gdańskiego

Jak na energię społeczną wpływa styk instytucji różnych sfer życia społecznego: uczelni, biznesu, samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych? Czy dynamizuje to wymianę energii czy może sprawia, że energia się anihiluje, odpływa? Co robić, aby dominował pierwszy rodzaj procesu? Jest szansa, by o tym porozmawiać – dołącz do debaty uczelnianej pt. Uczelnie jako generatory twórczej energii? Potencjały wewnętrzne – wyzwania współpracy ze środowiskiem – szanse i ryzyka?

Uniwersytet Gdański, Fundacja GAP, Miasto Gdańsk, Związek Farenheita oraz Pracodawcy Pomorza zapraszają na debatę uczelnianą, która odbędzie się we wtorek, 9 maja o godzinie 14:30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4, Sala S309 (II p.).

Debatę poprowadzi prof. Cezary Obracht-Prondzyński z UG, a dyskutować będą: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Adriana Zaleska-Medynska, Dyrektor Uczelni Fahrenheita, Monika Chabior, Wiceprezydent Gdańska, prof. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES.

Bezpłatna rejestracja pod linkiem: https://solidarniwrozwoju.pl/debata-uczelniana-2023/

Spotkanie będzie transmitowana na kanale Uniwersytetu Gdańskiego na portalu Youtube. Zapraszamy!

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG