Transmisja międzynarodowej konferencji „Energia Nowoczesnych Miast”

Transmisja międzynarodowej konferencji „Energia Nowoczesnych Miast”

Już dziś rozpoczyna się dwudniowa V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Energia Nowoczesnych Miast”, która po raz kolejny zgromadzi polskich oraz światowych ekspertów i liderów branży energetycznej, jak również przedstawicieli nauki.

Celem wydarzenia jest dyskusja i wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie transformacji energetycznej. Tegorocznym tematem konferencji jest Trylemat energetyczny. Pogodzenie realizacji trzech celów: bezpieczeństwa energetycznego, dostępności energii oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju, wymaga kompleksowego podejścia i współpracy między sektorami publicznym i prywatnym, naukowcami, przedsiębiorcami oraz społeczeństwem.

Patronatem Honorowym wydarzenie objęli:

– Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

– Pomorze Zachodnie,

– Prezes GUS,

– Prezydent Miasta Szczecin,

– Uniwersytet Szczeciński,

– Wojewoda Zachodniopomorski,

– Ministerstwo Cyfryzacji,

– Ministerstwo Infrastruktury,

Program konferencji.

Serdecznie zapraszamy do oglądania konferencji:

Źródło: Transmisja międzynarodowej konferencji “Energia Nowoczesnych Miast” – Uniwersytet Szczeciński (usz.edu.pl)