The future is data, czyli porozmawiajmy o otwartych danych

The Future is Data. Przyszłość to dane to konferencja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odbędzie się już 18 kwietnia w formule online. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnem społecznościowym tego wydarzenia.

Celem trzeciej edycji konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat bieżących, kluczowych zagadnień dotyczących danych, także w wymiarze europejskim. Eksperci i ekspertki m.in. z obszarów zarządzania danymi i cyberbezpieczeństwa, zaprezentują swoją perspektywę tematów poruszanych podczas konferencji. Spotkanie służyć będzie również promocji potencjału danych i zasobów oraz zachęcać do ich wykorzystywania w innowacyjnych produktach i usługach.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych ekspertów.

Okno transmisji będzie dostępne od godz.10:00 – 18 kwietnia na stronie dane.gov.pl. Zapraszamy do udziału.

 

Źródło: The future is data, czyli porozmawiajmy o otwartych danych – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (opi.org.pl)