TEDx University of Warsaw „Mind the change” z udziałem wiceministra prof. Marka Gzika

Sekretarz stanu w MNiSW prof. Marek Gzik wziął udział w wydarzeniu TEDx University of Warsaw „Mind the change”. Przedsięwzięcie ma charakter popularyzatorski i jest doskonałą okazją do zaprezentowania przez zdolnych i ambitnych naukowców autorskich idei i rozwiązań w dziedzinie nauki.

Wiceminister Marek Gzik zwrócił się do uczestników konferencji, podkreślając znaczenie spotkań środowiska naukowego dla podtrzymywania wzajemnych relacji i dzielenia się naukowym doświadczeniem.

– Bardzo dziękuję za zaproszenie na to wydarzenie. Muszę przyznać, że znakomicie czuję się w gronie młodych naukowców. Są Państwo „solą tej ziemi”. Spotkania tego rodzaju to znakomita platforma przede wszystkim do wymiany doświadczeń naukowych. Nie bez znaczenia jest również ta część mniej oficjalna, która obejmuje kuluarowe rozmowy tworzące więzi.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego opowiedział również o swoich pierwszych doświadczeniach naukowych.

– Studia skończyłem w 1996 roku na Politechnice Śląskiej. Zostałem wówczas zaproszony do współpracy naukowej. Wątpliwości do podjęcia tej drogi miałem do momentu, kiedy pojechałem na pierwszą konferencję naukową „Modelowanie w Mechanice”. Konferencja ta – chyba jedna z najdłużej organizowanych w Polsce – była okazją do weryfikacji zdobytej wiedzy. Towarzyszył temu ogromny stres. Ale była to także wspaniała okazja, by poznać ludzi, z którymi do dziś tworzymy więzi, współpracujemy. To właśnie dzięki tym konferencjom miałem możliwość, by rozwijać się jako naukowiec.

Wiceminister Marek Gzik podziękował inicjatorom konferencji za zaangażowanie i wspieranie środowiska naukowego w promowaniu ich działąlności.

– Serdecznie gratuluję organizatorom odwagi, aby dźwigać na swoich barkach trud inicjowania takich wydarzeń. To są zawsze niezapłacone chwile, one nigdy nie mieszczą się w zakresie obowiązków. Pomysłodawcy tego typu spotkań to często pasjonaci, którzy chcą stworzyć dogodną przestrzeń dla zaprezentowania autorskich idei środowiska naukowego oraz wymiany doświadczeń. W imieniu całego kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pragnę życzyć Państwu owocnych obrad. Jestem przekonany, że to wydarzenie będzie impulsem do dalszego rozwoju.

Konferencja TED – miejsce spotkania przedstawicieli świata nauki

Konferencje TED to wydarzenia skupiające w jednym miejscu najbardziej innowacyjne i inspirujące postaci ze świata nauki, technologii, kultury i komunikacji. Ta coroczna seria wydarzeń, organizowana od ponad trzech dekad, stała się swoistą instytucją dla osób zainteresowanych ideami i postępem w różnych dziedzinach.

TED to skrót podtrzymujący swoją popularność i renomę dzięki trzem ważnym wartościom: Technologii (Technology), Rozrywce (Entertainment) i Projektowaniu (Design). To właśnie te słowa pomagają rozszyfrować ten popularny akronim, ale tematy poruszane podczas konferencji są o wiele szersze i obejmują praktycznie każdą dziedzinę życia.

Konferencje jest przestrzenią, w której nauka i sztuka spotykają się w harmonijnej symbiozie. Polega nie tylko na słuchaniu prelegentów, ale zanurzaniu się wraz z nimi w interaktywnych sesjach, dyskusjach panelowych i warsztatach.

TED w Polsce

TED działa również lokalnie. To inicjatywa, która umożliwia organizowanie niezależnych wydarzeń w regionach. Podczas konferencji prelegenci dzielą się swoimi pomysłami na tematy związane z lokalną społecznością i kulturą. Wydarzenia TEDx organizowane są na całym świecie, a ich popularność stale rośnie.

Źródło: TEDx University of Warsaw „Mind the change” z udziałem wiceministra prof. Marka Gzika – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)