Rośnie apetyt na innowacje

Innowacje to podstawa do budowania opartej na wiedzy i nowych technologiach cyfrowych gospodarki 4.0, a automatyzacja i sztuczna inteligencja w polskich firmach technologicznych przyczyniają się do wzrostu polskiego … Read More