Sztuczna inteligencja w służbie MŚP

Wiceminister Ignacy Niemczycki wziął udział w cyklicznych obradach okrągłego stołu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju poświęconych cyfrowym rozwiązaniom dla małych i średnich firm.

„Roundtable of the OECD Digital for SMEs” to piąte z rzędu spotkanie przedstawicieli państw UE z firmami technologicznymi, ekspertami branżowymi oraz właścicielami MŚP. Jego głównym celem było omówienia wpływu działania sztucznej inteligencji na sektor małych i średnich firm, a także okazją do zastanowienia się, w jaki sposób rządy państw mogą wspomóc mniejszych przedsiębiorców, by mogli oni w pełni wykorzystać szanse stworzone przez nowoczesne technologie.

Sztuczna inteligencja już dziś może wywierać olbrzymi wpływ na pracę i rozwój małych i średnich firm. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że użycie jej w wielu przypadkach wymaga kompetencji i specjalistycznej wiedzy, ale jestem pewien, że ta technologia w krótkim czasie może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności MŚP.

– powiedział wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki.

W ramach wydarzenia wiceminister MRiT poprowadził dyskusję panelową, podczas której zastanawiano się nad wyzwaniami przed którymi stają przedsiębiorcy, którzy chcą wykorzystywać sztuczną inteligencję w codziennych działaniach firmy. Dyskusja dotyczyła potrzeb oraz kompetencji, które przedsiębiorcy powinni rozwijać, żeby w pełni skorzystać z nowych możliwości.

AI zmieni sposób prowadzenia firmy

Według najnowszych statystyk już ponad jedna trzecia firm w UE przeprowadziła eksperymenty ze sztuczną inteligencją, które miały na celu usprawnienia ich codziennych działań. Analiza danych to obecnie tylko jedno z zastosowań AI – sztuczna inteligencja wykorzystywana może być także do zarządzania wiedzą, automatyzacji procesów czy personalizacji generowanych doświadczeń. Jest pewne, że ta technologia może znaleźć swoje zastosowanie w zasadzie w każdej branży i sektorze rynku.

Spotkanie bilateralne

Przy okazji paryskiej konferencji wiceminister Ignacy Niemczycki wziął również udział w spotkaniu z dyr. Lamią Kamal-Chaoui, dyrektorką OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities podczas którego rozmawiano m.in. o współpracy w ramach OECD w kontekście zrównoważonego rozwoju, handlu międzynarodowego, a także o doświadczeniach związanych z wsparciem dla  w transformacji cyfrowej mikro, małych i średnich firm.

Źródło: Sztuczna inteligencja w służbie MŚP – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)