System POL-on – źródło danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym

System POL-on pomaga w organizacji i integracji wiedzy o polskich uczelniach i instytucjach naukowych, a także stanowi najbogatsze źródło danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. W jego bazach znajduje się ponad 10 TB danych o studentach, absolwentach, naukowcach, ich osiągnięciach i publikacjach. POL-on jest jednym z największych systemów na świecie oraz największym w Europie, który gromadzi informacje niezbędne m.in. do wykonywania sprawozdań, ujednolicania i porządkowania procesów zachodzących na uczelniach oraz planowania analiz strategicznych w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego.

Uczelnia pokazana w danych

Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zajmuje się budowaniem systemów informatycznych i oprogramowania dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Jednym z wiodących produktów OPI jest system POL-on, z którego na co dzień korzystają przedstawiciele świata nauki, biznesu czy dziennikarze.

– System POL-on to uczelnia pokazana w danych, duża baza danych, z której mogą korzystać różne jednostki uczelni, a z drugiej strony system sprawozdawczy, dzięki któremu ta sprawozdawczość przebiega sprawniej i można mieć wgląd też w jej historię – takie korzyści z użytkowania systemu POL-on wymienia dr Aleksandra Burek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

POL-on codzienne narzędzie pracy

Dla osób, które zajmują się nauką, studiują, prowadzą firmę lub przygotowują materiał prasowy, system POL-on jest niezastąpiony w codziennej pracy. Jest kluczowym narzędziem dla ponad 20 tys. użytkowników z ponad 600 instytucji naukowych i uczelni.

– Z systemem POL-on mam do czynienia na co dzień. Pracuje w nim od wielu lat. Jest to jeden z największych systemów, który gromadzi informacje o większości procesów przebiegających w uczelni. Mamy tam informacje o studentach, o pracownikach, o projektach, o wielu innych aspektach pracy dużej uczelni akademickiej – opisuje swoją pracę z użyciem systemu POL-on  Błażej Feret przedstawiciel Politechniki Łódzkiej.

– Z mojego punktu widzenia bez tego systemu nie moglibyśmy sobie dać rady z procesami, którymi zarządzamy. POL-on spina większość informacji, które my gromadzimy w naszych systemach. Szczególnie, że w POL-on i innych systemach OPI są gromadzone informacje nie tylko o bieżącej sytuacji, ale także o losach absolwentów, o perspektywach zatrudnienia i popularności danych kierunków. System OPI jest niezastąpiony w naszej codziennej pracy – dodaje specjalista z Politechniki Łódzkiej.

System POL-on daje możliwość dotarcia do szerokiej bazy informacji, ujednolicania i porządkowania tych informacji, a także planowania rozwoju i analiz strategicznych w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego.

Wideo

Źródło: System POL-on – źródło danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)