Steve Wozniak na lekcji biznesu i zarządzania w Twojej szkole!

Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech zapraszają na specjalną lekcję biznesu i zarządzania z udziałem Steve’a Wozniaka – menedżera, przedsiębiorcy, mentora, współzałożyciela firmy Apple, będącej jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorstw technologicznych na świecie. Już od dziś uczniowie i nauczyciele mogą na swoich zajęciach lekcyjnych skorzystać z wiedzy i doświadczenia jednego z gigantów Doliny Krzemowej. Jesteśmy przekonani, że zajęcia te będą dla młodych ludzi bezcenną inspiracją, jak rozwijać swoje pasje i talenty. Lekcja jest dostępna na stronie www.gov.pl/biz.

Z przodu sali pod wielkim ekranem z napisem First BIZ lesson with Steve Wozniak siedzi Steve Wozniak i mówi do trzymanego w ręku mikrofonu, obok niego kobieta w zielonym garniturze, przed nimi na sali siedzą ludzie.

Nowy przedmiot biznes i zarządzanie w szkołach podstawowych

Od września 2023 r. wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych w całej Polsce uczą się przedsiębiorczości, zarządzania finansami i rozwijają kompetencje menedżerskie w ramach biznesu i zarządzania.

Innowacyjna na skalę światową formuła przedmiotu jest oparta na studium przypadku, pracy projektowej i możliwości korzystania z wiedzy i doświadczeń kilkuset mentorów i przedsiębiorców, którzy zgłosili chęć udziału w zajęciach lekcyjnych. Nowy, praktyczny wymiar nauczania ma pomóc uczniom w nabyciu kluczowych kompetencji: współpracy, komunikacji oraz prowadzenia projektów zespołowych.

Steve Wozniak na lekcji biznesu i zarządzania

Jednym z przedsiębiorców, który jako pierwszy podzielił się z młodymi ludźmi swoją wiedzą i doświadczeniem, jest współzałożyciel firmy Apple, gigant z Doliny Krzemowej – Steve Wozniak. Amerykański inżynier i przedsiębiorca przekazał uczniom wiele bezcennych uwag i wskazówek na temat prowadzenia własnego biznesu oraz rozwoju kluczowych umiejętności.

Moderatorem rozmowy była Justyna Orłowska, jedna z inicjatorek wprowadzenia przedmiotu do szkół ponadpodstawowych, która podkreślała, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 przedmiot biznes i zarządzanie pojawił się na stałe w planie lekcji 532 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych w całej Polsce.

– Biznes i zarządzanie to nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych. Nad jego kształtem pracowaliśmy przez ostatnie półtora roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki wraz z Centrum GovTech po to, aby wynieść go na wyższy, praktyczny poziom. Poziom, który sprawi, abyście [uczniowie] po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej mieli chęć, aby założyć biznes, stać się menedżerami lub uczestnikami różnych projektów, które wymyślicie. Każda kompetencja w zespole jest kluczowa, bo każdy z was ma swoje supermoce – mówiła  Justyna Orłowska.

W lekcji biznesu i zarządzania z udziałem Steve’a Wozniaka uczestniczyli uczniowie jednego z warszawskich liceów. Ponad 50 młodych ludzi otrzymało niepowtarzalną szansę, by usłyszeć inspirującą historię oraz opowieść o życiowych i biznesowych doświadczeniach amerykańskiego inżyniera i przedsiębiorcy informatycznego.

– Gdy masz pomysł na biznes, musisz znaleźć ludzi, którzy będą chcieli to zrobić razem z tobą, aby odnieść prawdziwy sukces. Nie da się tego zrobić samemu. By start-up odniósł sukces potrzebujesz trzech elementów, a rzadko ma je jedna osoba – czasem dwie, czasem trzy: zacięcie biznesowe, umiejętności marketingowe, myślenie problemowe. Trzy dyscypliny – biznes, marketing, inżynieria od samego początku muszą ze sobą współpracować – mówił do uczniów Steve Wozniak.

Steve Wozniak jest współzałożycielem firmy Apple, która w znaczący sposób ukształtowała branżę technologiczną za sprawą stworzenia komputerów osobistych Apple I, II i Macintosh. Światowej sławy inżynier polskiego pochodzenia jest również doskonałym mówcą i filantropem, który dzielił się z uczniami swoim doświadczeniem zdobytym podczas tworzenia gigantycznego przedsiębiorstwa i przedstawił swoje eksperckie spojrzenie na temat wartości, kreatywności, innowacji, przedsiębiorczości i wspierania edukacji STEM.

– Wierzcie w siebie. Bądźcie pewni siebie. Wierzcie w to, że jesteście dobrzy i róbcie rzeczy, które kochacie robić. Podążajcie za swoim sercem – apelował do młodzieży słynny „Woz”.

Cała lekcja BIZ z udziałem Steve’a Wozniaka w formie wideo oraz podcastu dostępna jest na stronie internetowej www.gov.pl/biz.

Biznes i zarządzanie

W ramach przedmiotu biznes i zarządzanie, uczniowie szkół ponadpodstawowych kontynuują naukę z zakresu przedsiębiorczości, rozwijając przy tym umiejętności praktyczne związane z zarządzaniem, finansami osobistymi i zdobywając wiedzę o rzeczywistych zjawiskach gospodarczych.

Przedmiot powstawał w blisko dwuletnim, otwartym dialogu ze środowiskiem szkolnym – nauczycielami, uczniami – oraz biznesem, lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i edukatorami.

Ważnym elementem nowego programu jest nacisk na przekazywanie praktycznej wiedzy oraz jak najlepsze przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym. W zakresie podstawowym uczniowie poznają zagadnienia związane z: funkcjonowaniem gospodarki rynkowej, finansami, rynkiem pracy i przedsiębiorstwem. Treści kształcenia zakresu rozszerzonego są pogłębieniem problematyki zakresu podstawowego.

Zgodnie z zapisami podstawy programowej BIZ wymaga korzystania w procesie kształcenia z nowoczesnych metod nauczania i materiałów edukacyjnych wykorzystujących nowe technologie i narzędzia cyfrowe. Zalecane formy pracy, metody i techniki kształcenia to: praca zespołowa, realizacja zadań metodą projektów, analiza doświadczeń polskich firm i elementy grywalizacji.

Główne założenia przedmiotu obejmują rozwijanie kompetencji przyszłości – umiejętności współpracy, komunikacji czy kreatywnego i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów. Metody kształcenia uwzględniające projekty zespołowe, studia przypadków biznesowych, symulacje i wizyty studyjne u lokalnych przedsiębiorców pozwalają uczniom zdobywać praktyczne doświadczenie i umożliwiają im wcielanie się w rolę przyszłych przedsiębiorców.

Baza case study, baza mentorów i przedsiębiorców – trwa nabór

Wysokiej jakości kształcenie, nastawione na wykorzystanie nowoczesnych metod edukacji, nie jest możliwe bez wsparcia przedsiębiorców – ekspertów w dziedzinie biznesu. Udział mentorów w lekcjach biznesu i zarządzania to szansa dla uczniów na zmianę perspektywy, naukę przez doświadczenie i zyskanie praktycznych umiejętności. By umożliwić połączenie praktyków ze środowiskiem szkolnym, od kwietnia tworzymy specjalną bazę przedsiębiorców, do której wciąż można się zgłaszać.

Z pomocą przedsiębiorców stale powiększamy także zbiór case study stanowiący podstawę pracy uczniów w ramach przedmiotu. Uczenie się przez analizę z życia wziętych przykładów i wyszukiwanie innowacyjnych rozwiązań skomplikowanych problemów biznesowych doskonale rozwija kreatywność i wpływa na nieszablonowe myślenie.

Nabór wciąż jest otwarty – zachęcamy mentorów i przedsiębiorców do aplikowania oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami.

Materiały dla nauczycieli

W ramach wsparcia metodycznego został udostępniony szereg bezpłatnych materiałów przygotowanych z myślą o nauczycielach biznesu i zarządzania. Stanowią one solidne wsparcie w efektywnym nauczaniu nowego przedmiotu. Interaktywna forma proponowanych treści i ich dostępność czynią naukę przedsiębiorczości atrakcyjniejszą i pomagają utrzymać zaangażowanie uczniów na wysokim poziomie. Materiały są dostępne na stronie www.gov.pl/biz, a ich baza jest stale poszerzana.

Na stronie internetowej znajdują się m.in. materiały edukacyjne: scenariusze lekcji, materiały ćwiczeniowe, narzędzia pracy projektowej, interaktywne szkolenia dla nauczycieli zakończone certyfikatami oraz pomoce symulacyjne. Wszystkie materiały mają charakter bezpłatny i będą na bieżąco aktualizowane.

Udostępniliśmy również materiały zawierające studium przypadku, a więc prawdziwe historie polskich przedsiębiorstw, które wprowadzają w każdy z rozdziałów podstawy programowej przedmiotu. Do każdego przykładu dołączony został krótki film, scenariusz lekcji oraz materiał ćwiczeniowy.

Wideo

Źródło: Steve Wozniak na lekcji biznesu i zarządzania w Twojej szkole! – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)