Spotkanie wiceministra Tomasza Rzymkowskiego z Zarządem Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Grafika zawiera logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), czarny napis na białym tle, po lewej stronie widnieje orzeł

Wiceminister Tomasz Rzymkowski spotkał się z Zarządem Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Celem rozmów było omówienie dwustronnej współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Podczas spotkania przedstawiono stan zaawansowania prac nad podpisaniem umowy rządowej umożliwiającej finansowanie konkursów specjalnych poświęconych tematyce historycznej. Dyskutowano także na temat aktualnych wyzwań związanych ze skutkami rosyjskiej agresji w Ukrainie w relacjach polsko-niemieckich.

Polskie oraz niemieckie resorty edukacji i nauki finansują działalność fundacji od 2008 r., która zrealizowała 420 wspólnych projektów. Ich łączna wartość to 12 mln euro. Dzięki podpisaniu nowej umowy będzie możliwe sfinansowanie dwóch ważnych projektów poświęconych II wojnie światowej:

  • „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku”,
  • „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór”.

Fundacja planuje pogłębianie dialogu i polsko-niemieckiej współpracy naukowej oraz rozwijanie projektów realizowanych przez naukowców z obu krajów. 12 kwietnia przedstawiciele Fundacji zaprezentowali działalność oraz plany na przyszłość na posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP.

Pod koniec czerwca strona polska zorganizuje 26. Posiedzenie Kuratorium Fundacji, najważniejszego organu Fundacji.

Źródło: Spotkanie wiceministra Tomasza Rzymkowskiego z Zarządem Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)