Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców działania „Granty na Eurogranty”

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w webinarium pt.: “Wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych”, przybliżającym zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, składanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – Działanie 2.12 Granty na Eurogranty.

Nabór wniosków i webinar skierowane są do przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych.

Działanie „Granty na Eurogranty” ma na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji badawczych, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na udziale wnioskodawcy w Programie UE, obejmujące działania polegające na przygotowaniu Eurograntu, w tym te podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów Eurograntu, przygotowaniem wniosku/aplikacji o Eurogrant, ewentualną jego korektą i prezentacją w ramach oceny w Programie UE.

Więcej informacji o działaniu “Granty na Eurogranty – oferta dla przedsiębiorców”

Więcej informacji o działaniu “Granty na Eurogranty – oferta dla organizacji badawczych”

Bądź z nami podczas spotkania, zapisz się już dziś i sprawdź jakie są zasady naboru i kryteria oceny wniosków, aby zwiększyć swoją szansę na dofinansowanie.

Źródło: Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców działania „Granty na Eurogranty” – PARP – Centrum Rozwoju MŚP