Śledzimy najnowsze trendy w innowacyjności – PARP publikuje raport!

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Analizowanie i promowanie aktualnych tendencji technologicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych pozwala wyprzedzić teraźniejszość i sprawia, że świat idzie w nowych kierunkach. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała najnowszy 16. raport pn. „Monitoring trendów w innowacyjności 2024”. To jedno z działań realizowanych w ramach projektu inno_LAB, którego celem jest systematyczne wyszukiwanie zjawisk wpływających na rozwój innowacyjnych rozwiązań, a także na poprawę jakości życia ludzi. W szczególności monitorowane są kraje, których NSI (Narodowy System Innowacji) są uznawane za wysoko rozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce. Zachęcamy do lektury!

– Wiedza dotycząca globalnych trendów w innowacjach sprzyja lepszemu rozumieniu zjawisk oddziałujących na funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Nasz raport jest szesnastym opracowaniem dotyczącym monitoringu trendów krajowych i światowych, a w jego skład wchodzą trzy części. Pierwsza z nich przybliża nowości z kilkunastu krajów ujętych w poprzednich publikacjach. Druga część raportu stanowi opis NSI wybranego kraju (Singapuru) jako przykładu niezwykle udanego ekosystemu innowacyjności. Ostatnia część to dwa krótkie opracowania. W pierwszym poruszono temat neurotechnologii, opisano dostępne i rozwijane techniki i technologie z tego obszaru. Drugie zagadnienie dotyczy różnorodności i włączenia w polityce innowacyjnych działań – komentuje Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Wieści ze świata

W pierwszej części raportu znajdziemy przegląd informacji ze świata, które obejmują m.in.. tematy edukacji, generatywnej sztucznej inteligencji oraz nadzoru nad nią, pozyskiwania  i zabezpieczania cennych minerałów.

Przykładem jest Australia, której rząd aktywnie wspiera wdrażanie AI w biznesie. 17 mln AUD  przeznaczono na sfinansowanie pięciu ośrodków AI Adopt Centres (centra adaptacji AI), aby pomóc MŚP rozwijać działalność dzięki AI. Każde centrum będzie prezentować innowacyjne możliwości AI, opracowywać wytyczne dla MŚP w zakresie odpowiedzialnego i skutecznego wdrażania AI, zapewniać specjalistyczne szkolenia dla MŚP. Firmy będą mogły uzyskać dostęp do tych usług bezpłatnie.

Z kolei Estonia, która startupami stoi, uruchamia w całym kraju bezpłatny program porad eksperckich dla początkujących przedsiębiorców i osób szukających swojego pomysłu na biznes. Eksperci z różnych dziedzin oferują porady z zakresu marketingu, rozwoju modelu biznesowego, budowy marki, MVP itp. Na uwagę zasługuje lokalny wymiar tego programu, gdyż jego celem jest wspieranie wzrostu i rozwoju startupów w estońskich powiatach.

W raporcie PARP przeczytamy również o Holandii, która jest pierwszym krajem w Europie Północno-Zachodniej z infrastrukturą przygotowaną do importu wodoru na dużą skalę. Do 2050 r. Holandia chce wykorzystywać wyłącznie odnawialne źródła energii, a wodór postrzegany jest jako niezbędne ogniwo umożliwiające osiągnięcie tego celu.

Ciekawe wieści napływają ze Szwecji, która wycofuje ekrany multimedialne z przedszkoli oraz młodszych szkół podstawowych i uruchamia dotacje na drukowane podręczniki. Nie pozostaje to jednak bez znaczenia dla rozwoju branży edu-tech, ponieważ zdecydowano o wstrzymaniu narodowej strategii cyfrowej edukacji.

Co kryje się za sukcesem Singapuru?

Obecnie Singapur jest otwartą i opartą na handlu gospodarką, najlepiej rozwiniętym i najbogatszym krajem południowowschodniej i wschodniej Azji. Jest wiodącym – czwartym na świecie, po Londynie, Nowym Jorku i Tokio – centrum finansowym.

Osiągnięcie przez Singapur dzisiejszej pozycji było możliwe m.in. za sprawą stabilności politycznej i konsekwentnie prowadzonej polityce prorozwojowej. To przełożyło się na opracowanie i wdrożenie długoterminowych strategii rozwoju, które objęły takie aspekty jak rozwój, eksport, przyciąganie inwestycji zagranicznych i tworzenie przyjaznych warunków dla prowadzenia biznesu oraz rozbudowa infrastruktury. Rząd Singapuru – w obliczu braku bogactw naturalnych w kraju – skoncentrował się na rozwoju usług finansowych i logistyki, sektora nowoczesnych technologii ICT czy sektora badań naukowych i innowacji (sektor usług generuje ok. 70% PKB).

Singapur to doskonałe miejsce do prowadzenia biznesu, firmę można tu otworzyć elektronicznie w kilkanaście minut. Również dla podmiotów zagranicznych droga do rejestracji firmy jest stosunkowo prosta i szybka, gdyż państwo to jest otwarte na zagranicznych inwestorów i nastawione na przyciąganie obcego kapitału. Panuje tu również przejrzysty i efektywny system podatkowy. To doskonałe miejsce do rozwoju startupów – zajmuje jako państwo ogółem 6. pozycję w obejmującym 100 państw Globalnym Indeksie Ekosystemów Startupowych.  Cechą charakterystyczną firm działających w tym ekosystemie jest myślenie globalne od najwcześniejszych etapów działalności.  Lokalizują się tu przede wszystkim firmy z branży FoodTech, FinTech, e-commerce i EdTech.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że ekosystem Singapuru zawdzięcza swoją pozycję nie tylko rosnącej liczbie akceleratorów i sieci wsparcia, lecz także wysoko wykwalifikowanej sile roboczej i dobrej współpracy sektora państwowego, biznesu i nauki. Niezwykle istotnym czynnikiem wspierającym sukces Singapuru jest też dążenie, by wszelkie sprawy były przygotowane i prowadzone jak najbardziej profesjonalnie. To się przekłada na sprawną, dobrze opłacaną i wykształconą administrację oraz uczciwość i brak korupcji. Singapur jest też jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie.

Neurotechnologie – w jakim miejscu jest Polska?

Neurotechnologia odnosi się do dowolnej technologii, która zapewnia lepszy wgląd w aktywność mózgu lub układu nerwowego albo wpływa na funkcjonowanie mózgu lub układu nerwowego. Neurotechnologię można wykorzystywać wyłącznie do celów badawczych, takich jak eksperymentalne obrazowanie mózgu w celu zebrania informacji na temat chorób psychicznych lub wzorców snu.

Z „Monitoringu trendów w innowacyjności 2024” wynika, że Polska znajduje się na dobrej drodze do rozwoju w dziedzinie neurotechnologii, z solidnym zapleczem naukowym w dziedzinie neurobiologii i psychologii, a także z rosnącym sektorem startupów. Mimo że nie jest liderem w tej technologii, ma potencjał, by stać się ważnym graczem na europejskiej i światowej scenie neurotechnologicznej. Wśród instytucji naukowych i badawczych należy wskazać Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, który prowadzi badania nad interfejsami mózg – komputer, neuroprotezami oraz innymi zaawansowanymi technologiami. Na wyróżnienie zasługują też startupy i firmy technologiczne, takie jak: Biomed, Neurospeech, Brain.ly, Neuro Device, Braintech oraz MindMaze.

– W Polsce mamy czynniki stwarzające sprzyjające warunki do rozwoju neurotechnologii, jednak przed nami sporo wyzwań. Wśród nich są kwestie finansowania – mimo dostępnych grantów branża wymaga dużych nakładów finansowych na badania i rozwój.  Ponadto potrzeba więcej wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie oraz komercjalizacji badań, a to z kolei wymusza silniejszą współpracę między nauką a biznesem – mówi Paweł Chaber, ekspert Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

 

Pełna treść 16. raportu pn. „Monitoring trendów w innowacyjności 2024” dostępna jest na stronie PARP.

 

Źródło: Śledzimy najnowsze trendy w innowacyjności – PARP publikuje raport! – PARP – Centrum Rozwoju MŚP