Ruszyła rejestracja na „Szeroki Horyzont” – Dzień Informacyjny HE 2024

W dniach 29-30 stycznia 2024 r. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje wraz z Komisją Europejską największą w Polsce konferencję poświęconą Programowi Ramowemu UE Horyzont Europa „Szeroki Horyzont”. Przed Państwem dwa dni wypełnione najnowszymi informacjami, omówienie otwartych i zbliżających się konkursów, warsztaty, inspirujące spotkania i dyskusje.

szeroki-horyzont

Dwudniowa konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym w Hotelu Marriott, w Warszawie i jest adresowana do firm, instytucji naukowych i badawczych, administracji publicznej, organizacji międzynarodowych oraz sektora trzeciego. To będzie wspaniała okazja do networkingu, wymiany doświadczeń oraz poznania potencjalnych partnerów do konsorcjów projektowych!

Pierwszy dzień dedykowany będzie aspektom horyzontalnym i przekrojowym związanym z uczestnictwem w Programie Horyzont Europa. Przedstawiciele Komisji Europejskiej podejmą tematy związane z budową konsorcjów, pisaniem wniosków, dobrych praktyk związanych z prawami własności intelektualnej czy realizacją przyznanych już grantów. Centralne miejsce w programie zajmie dyskusja na temat wyzwań jakie stoją przed polskimi podmiotami biorącymi udział w Horyzoncie Europa, w której poza gośćmi z KE udział wezmą przedstawiciele polskiego środowiska, beneficjentów oraz beneficjentek i ewaluatorów oraz ewaluatorek projektów PR HE.

W drugim dniu „Szerokiego Horyzontu” zagłębimy się w zagadnienia związane ofertą programu Horyzont Europa. Dzień rozpocznie się od dyskusji pt. „Horyzont AI” z udziałem zaproszonych gości, praktyków i znawców tematu sztucznej inteligencji. Natomiast druga część porannej sesji będzie poświęcona temu, co będzie się działo w związku z programem Horyzont Europa w 2024 roku. Po przerwie obiadowej rozpoczną się tzw. sesje tematyczne. W tym roku KPK we współpracy m.in. z NAWA przygotował dla Państwa ponad 20 różnych sesji związanych z poszczególnymi obszarami tematycznymi i aspektami uczestnictwa w Horyzoncie Europa. Szczegółowy harmonogram zaprezentujemy Państwu po analizie preferencji wyrażonych w rejestracji.

Ponadto będą mogli Państwo odwiedzić stoiska zlokalizowane w kuluarach, gdzie prezentowana będzie oferta uzupełniająca dla działań realizowanych w Programie Horyzont Europa. Lista stoisk i harmonogram ich funkcjonowania będą dostępne już wkrótce.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja, do której już teraz serdecznie zapraszamy! Rejestracja

Informujemy także, że równolegle, w dniu 29 stycznia odbędzie się w Hotelu Marriott, organizowane przez KPK wydarzenie towarzyszące, Krajowy Dzień Informacyjny Partnerstwa Clean Hydrogen, który wymaga oddzielnej rejestracji (link).

Materiały

Agenda

Źródło: Ruszyła rejestracja na „Szeroki Horyzont” – Dzień Informacyjny HE 2024 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)