Rozpoczynamy V. edycję Konkursu Edukacja Jutra! Tegoroczny temat – sztuczna inteligencja

Grafika zawiera logotyp Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Rozpoczynamy V. edycję Konkursu Edukacja Jutra! Tegoroczny temat – sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja w edukacji odgrywa kluczową rolę, która rozwija się wraz z postępem technologicznym. Umożliwia personalizację nauczania, co pozwala dostosować materiały dydaktyczne do indywidualnych potrzeb i stylu uczenia się każdego ucznia. Dodatkowo, AI może pełnić rolę wsparcia dla nauczycieli, dostarczając narzędzi do planowania lekcji, monitorowania postępów uczniów i identyfikowania obszarów wymagających dodatkowej uwagi. W skrócie – rozbudza kreatywnośćusprawnia pracę i dostarcza materiałów wcześniej nieosiągalnych.

Dlatego, chcąc zachęcić nauczycieli do korzystania z pełni potencjału, jaki oferuje sztuczna inteligencja, w V. edycji Konkursu na najlepszy scenariusz lekcji, zapraszamy do nadsyłania prac skupiony wokół AI!

Wspólnie z Centralnym Domem Technologii serdecznie zachęcamy nauczycieli i edukatorów wszystkich etapów nauczania do udziału w V. edycji Konkursu „Edukacja Jutra”. Konkurs ma na celu promowanie najciekawszych pomysłów na lekcje z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Termin nadsyłania prac upływa 9 maja!

Aby skutecznie wykorzystać potencjał AI w edukacji, ważne jest przeszkolenie nauczycieli oraz rozwój odpowiednich narzędzi i zasobów edukacyjnych. W ten sposób sztuczna inteligencja może stać się istotnym mechanizmem wspomagającym proces nauczania i uczenia się, prowadząc do lepszych wyników edukacyjnych i przygotowania uczniów do wyzwań przyszłości. Konkurs z nagrodami to świetny motywator dla nauczycieli do rozwoju!

– mówi Karol Izdebski, koordynator projektu

W tym roku wprowadzamy nowość – nieobowiązkowe, dodatkowe zadanie. Aby zyskać możliwość zdobycia dodatkowych punktów należy nagrać minutowe wideo, w którym zawrze się odpowiedź na pytanie „Czy sztuczna inteligencja zastąpi nauczyciela?”. Zachęcamy do refleksji – dlaczego tak albo dlaczego nie. Tutaj liczy się kreatywność!

Na autorów najlepszych scenariuszy czekają nagrody – do 5 tysięcy złotych! Jest o co walczyć, ponieważ oprócz nagród pieniężnych, zwycięskie prace zostaną opublikowane, a publikacja będzie szeroko promowana. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz online i dodać niezbędne załączniki.

Opiekę merytoryczną nad całym przebiegiem Konkursu, już kolejny raz, sprawuje firma Allegro, która również jest Partnerem ścieżki edukacyjnej Centralnego Domu Technologii „Cyfrowa Przedsiębiorczość”.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.

Partnerem projektu jest Centralny Dom Technologii oraz firma Allegro.

 

Źródło: Rozpoczynamy V. edycję Konkursu Edukacja Jutra! Tegoroczny temat – sztuczna inteligencja (Fundacja PFR)