Rozpoczął się XX Festiwal Nauki

Grafika zawiera logotyp Akademii WSB, różowy napis na białym tle

Rozpoczęła się XX edycja Festiwalu Nauki w Akademii WSB – corocznego święta wiedzy, którego celem jest popularyzacja i promocja nauki w formie przystępnej dla każdego. Pierwszy dzień festiwalu, zatytułowany “Między równością a różnorodnością – człowiek, edukacja, praca”, zgromadził ekspertów i pasjonatów, którzy poruszyli aktualne tematy społeczne, naukowe i kulturowe.

Dzień rozpoczął się od wykładu na temat nowoczesnych i ukrytych form przemocy, z akcentem na ich identyfikację i obronę przed nimi. Dr inż. Iwona Krzyżewska przybliżyła słuchaczom tematykę cyberprzemocy, mobbingu oraz dyskryminacji, podkreślając ich wpływ na każdego z nas, bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie. Następnie, podróżnik Mariusz Kurc zabrał uczestników w fascynującą podróż przez 30 lat swoich wędrówek, opowiadając o kulturach, religiach i osobistych doświadczeniach. Byłą to okazja do poznania odległych zakątków świata, ale również przemyślenia o różnorodności kulturowej i ludzkiej empatii. Odbyło się też spotkanie z pracownikami Rockwell Automation, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy w międzykulturowym środowisku, akcentując znaczenie strategii DEI (diversity, equity, inclusion) w budowaniu kultury organizacyjnej. Dr Małgorzata Świerkosz-Hołysz poprowadziła wykład o zarządzaniu zespołem różnorodnym pokoleniowo, oferując cenne wskazówki na temat budowania efektywnych, wielopokoleniowych zespołów pracy. Tomasz Sobania, 25-letni biegacz, ekstremalny pisarz i podróżnik, podzielił się swoimi doświadczeniami na temat osiągania wielkich celów małymi krokami, inspirując słuchaczy do realizacji własnych marzeń.

Ostatnie spotkania pierwszego dnia skupiły się na emocjonalnych i kreatywnych aspektach pracy oraz życia. Dr Edyta Nowak-Żółty poruszyła temat inteligencji emocjonalnej w kontekście zawodowym i prywatnym, podczas gdy Barbara Borkowska-Kępska wprowadziła uczestników w świat neurorysowania, jako metody uwalniania kreatywności i poprawy dobrostanu.

A już jutro zapraszamy drugi dzień Festiwalu –  “Człowiek i technologie – wyzwania i scenariusze przyszłości” – DZIEŃ 2.

Źródło: Rozpoczął się XX Festiwal Nauki – Akademia WSB