Rekordowe nagrody i trzy wyróżnione zespoły. Podsumowanie Demo Day 2023

Grafika zawiera logotyp Sieci Badawczej Łukasiewicz, czary napis na białym tle, powyżej logo Sieci Badawczej Łuksiewicz

W trakcie Innovatorium Łukasiewicza odbyła się trzecia edycja Demo Day Akceleratora Łukasiewicza. Scena Demo Day została przejęta przez zespoły technologiczne z Łukasiewicza, które zaprezentowały swoje projekty czekające na komercjalizację. Kapituła wyróżniła trzy zespoły, które mają największą szansę na komercyjny sukces i znalezienie partnera biznesowego. Po raz pierwszy wyróżnione zespoły otrzymały nagrodę w wysokości 200 000 złotych, którą będą mogły przeznaczyć na kontynuowanie prac projektowych.

Akcelerator Łukasiewicza to projekt skierowany do naukowców i pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jego celem jest wsparcie pracowników instytutów na drodze do komercjalizacji pośredniej. Akcelerator daje szansę założenia startupu i rozwoju swoich kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia firmy.

Ilona Hibner, Lider obszaru ds. Akceleratora Łukasiewicza

Celem Akceleratora Łukasiewicza jest zintensyfikowanie komercjalizacji pośredniej w Sieci Badawczej Łukasiewicz poprzez wyłonienie zespołów o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym zgłoszonych do projektu.

W trakcie Demo Day osiem zespołów z instytutów Łukasiewicza biorących udział w tegorocznej edycji Akceleratora zaprezentowało swoje innowacyjne osiągnięcia naukowe. Każdy zespół miał tylko 6 minut na zaprezentowanie swojej technologii, zasobów kadrowych, planów rozwoju i rynku, na którym chce działać. Następnie jury złożone z ekspertów oraz przedstawicieli branży VC miało czas na zadawanie kluczowych pytań co do prezentowanych projektów.

W związku z tym, że poziom projektów był bardzo wyrównany, zdecydowano o przyznaniu 3 nagród równorzędnych.

Nagrody główne trafiły do:

  • cerMAXmet – zespół naukowców z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, który zajmuje się wytwarzaniem faz MAX, czyli nanomateriałów łączących zalety ceramiki i metali oraz produktów do zastosowań w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
  • EkoMush Bio Isolation – naukowcy z Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego, którzy opracowali lekki i ekologiczny materiał konstrukcyjny z grzybni.
  • Indicato – naukowcy z Łukasiewicz – Polskiego Ośrodku Rozwoju Technologii PORT, którzy opracowali termochromowy wskaźnik wyjścia ze stanu głębokiego zamrożenia.

Nagrody główne zostały wybrane przez jury w składzie:

Remigiusz Kopoczek – Wiceprezes, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Magdalena Bohusz-Boguszewska – Dyrektor Departamentu Komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Elżbieta Małecka – Prezes Zarządu, GPW Private Market
Patrycja Czubkowska – Zastępca Prezesa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Anna Jurgaś – Wiceprezes Zarządu, Akces NCBR
Katarzyna Rybus – Współzałożyciel i Dyrektor Operacyjny, DotConnect.vc
Izabela Najda Jędrzejewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki
Paweł Pacek – Dyrektor Biura Rozwoju Technologii, Agencja Rozwoju Przemysłu
Bartosz Pakulski – Analityk inwestycyjny, VINCI S.A.

Rekordowe nagrody

Dzięki osobistej decyzji Prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz Andrzeja Dybczyńskiego, w tym roku na rozwój swoich projektów wszystkie trzy wyróżnione zespoły otrzymają po 200 000 zł, którą będą mogły przeznaczyć na kontynuowanie prac projektowych.

Andrzej Dybczyński, Prezes Łukasiewicza

Wysokość wygranej w Akceleratorze, to jedna z trzech niespodzianek finansowych, jakie mam na tegorocznym Innovatorium. Kwota 200 tys. zł dla każdego zespołu, to nie jest nasze ostatnie słowo, dlatego że chcemy i będziemy nagradzać najlepszych naukowców w Sieci.

Najlepsi z najlepszych

Zespół cerMAXmet z Łukasiewicz – PIT w składzie Grzegorz Kubicki, Jakub Wiśniewski, Mateusz Marczewski i Joanna Półrolniczak opracował innowacyjny materiał faz MAX będący wynikiem połączenia metalu z ceramiką, i jest gotowy do wejścia na rynek.

Grzegorz Kubicki, Łukasiewicz – PIT

Największą marżę widzimy w gotowych produktach o złożonej geometrii i wraz z rozwojem spółki będziemy kłaść na nie największy nacisk.

Zespół EcoMush Bio Isolation w składzie Katarzyna Miśkiewicz, Magdalena Lasoń-Rydel, Iwona Masłowska-Lipowicz zŁukasiewicz – ŁIT zaproponował innowacyjny materiał konstrukcyjnydo wykorzystania w branży budowlanej.

Magdalena Lasoń-Rydel, Łukasiewicz – ŁIT

EcoMush Bio Isolation to całkowicie naturalny produkt będący zamiennikiem tworzyw sztucznych wykorzystanych w budownictwie. Jest jedynie kwestią czasu przynajmniej częściowe wyeliminowanie plastików i syntetycznych polimerów z użycia w większości branżach gospodarki UE. Opracowany produkt naturalny jest niekorozyjny dla środowiska i całkowicie kompostowany, dlatego tak atrakcyjny do zastosowania w wielu obszarach przemysłowych.

Magdalena Wilk-Kozubek, Bartłomiej Potaniec i Joanna Cybińska z Łukasiewicz – PORT stworzyli produkt Indicato, który może zadbać o nasze zdrowie i rozwiązać pojawiający się problem rynkowy rozmrażania produktów mrożonych w trakcie transportu.

Magdalena Wilk-Kozubek, Łukasiewicz – PORT

Rozwiązaniem problemu niezachowania zimnego łańcucha dostaw jest nasz wskaźnik termochromowy, który można drukować bezpośrednio na opakowaniu produktu mrożonego przy użyciu standardowych maszyn drukarskich w temperaturze pokojowej. Nadrukowany wskaźnik nieodwracalnie zmienia barwę z niebieskiej na czerwoną po przekroczeniu temperatury -18°C, informując w ten sposób o przerwaniu zimnego łańcucha dostaw.

W trakcie Demo Day została przyznana również nagroda publiczności. Publiczność zdecydowała, że zainwestowałaby w zespół z Łukasiewicz – IMPiB w składzie Ewa Langer, Katarzyna Suchoń i Beata Swinarew, który opracował technologię ANTISTATIC DIRECT PLUS – antystatyczne powłoki lakierowe na trudne do malowania podłoża z tworzyw polimerowych do stosowania bez warstw gruntujących i aktywacji. Nagrodę publiczności – zaproszenie do udziału w Akademii GPW Growth – ufundował nasz partner GPW Private Market.

Ewa Langer, Łukasiewicz – IMPiB

Głęboko wierzymy, że opracowany przez nas produkt ANTISTATIC DIRECT PLUS jest przydatny i potrzebny na rynku. Jego powstanie było odpowiedzią na zapytanie przedsiębiorcy, który takiego produktu poszukiwał. Najistotniejsza jest dla nas kwestia dotarcia do Klientów, którzy nie wiedzą, że taki produkt istnieje i może w łatwy sposób rozwiązać ich problemy. Gdy się dowiedzą – nie ma szans, żeby nam się nie udało.