Raport „Sztuczna inteligencja w zdrowiu. Bezpieczeństwo prawne i wykorzystanie w Polsce”

Grafika zawiera logotyp Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ciemny napis na białym tle
4 lipca 2024 r. Think Tank SGH dla ochrony zdrowia opublikował raport „Sztuczna inteligencja w zdrowiu. Bezpieczeństwo prawne i wykorzystanie w Polsce”, przygotowany głównie przez naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Opisano w nim korzyści i zagrożenia związane z integracją sztucznej inteligencji do codziennej praktyki klinicznej i działalności organizacji z sektora zdrowia i opieki zdrowotnej.

Sztuczna inteligencja (AI) staje się immanentnym elementem otoczenia branży zdrowia i opieki zdrowotnej, a lawinowy rozwój narzędzi opartych na AI i uczeniu maszynowym przynosi nadzieję na poprawę jakości opieki zdrowotnej, efektywności procesów diagnostycznych oraz skuteczności terapii. Jednocześnie każda rewolucja niesie ze sobą wyzwania i ryzyka, którymi trzeba skutecznie zarządzić. W kontekście AI jest to przede wszystkim stworzenie odpowiednich regulacji prawnych i zadbanie o zrównoważony rozwój technologiczny, bezpieczny cyfrowo i wspierający potrzeby społeczne.

Tym zagadnieniom poświęcony jest najnowszy raport Think Tanku SGH dla ochrony zdrowia „Sztuczna inteligencja w zdrowiu. Bezpieczeństwo prawne i wykorzystanie w Polsce”. Autorzy zidentyfikowali zarówno korzyści, jak i wyzwania związane z integracją tej technologii do codziennej praktyki klinicznej i działalności organizacji działających w sektorze zdrowia i opieki zdrowotnej. Do egzemplifikacji rozwiązań dostępnych w Polsce zaproszono przedsiębiorstwa zrzeszone w ramach organizacji branżowych w Polsce, a także startupy rozwijane i działające na polskim rynku. Raport adresowany jest do szerokiego grona odbiorców rynku ochrony zdrowia, w tym menedżerów, klinicystów, pracowników administracji oraz badaczy.

„Liczymy, że raport zainicjuje wielostronną debatę w obszarze wdrożenia AI do polskiego systemu ochrony zdrowia oraz przyczyni się do lepszego zrozumienia możliwości i wyzwań stojących przed sektorem medycznym w erze cyfrowej transformacji” – mówi dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, kierująca pracami Think Tanku.

Autorzy raportu: prof. dr hab. Bogumił Kamiński, dr hab. n. med. Justyna Król-Całkowska, prof. UŁa (Uczelni Łazarskiego), dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, dr hab. Barbara Więckowska, prof. SGH, dr Wojciech Trzebiński, dr Katarzyna Byszek, mgr Dominika Jaśkowiak, mgr Daniel Kaszyński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Partnerzy Think Tanku: GE Healthcare, Grupa Luxmed, Polpharma.

Współpraca przy raporcie: Fundacja Medea Sustainable Health Care, SGH AI Lab.

Think Tank SGH dla ochrony zdrowia.

Źródło: Raport „Sztuczna inteligencja w zdrowiu. Bezpieczeństwo prawne i wykorzystanie w Polsce” | Gazeta SGH