Raport interaktywny dotyczący wyników ewaluacji 2017-2021 dostępny na portalu RAD-on

Grafika zawiera logotyp Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, niebieski napis na białym tle

Eksperci z Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) przygotowali nowy raport interaktywny „Wyniki ewaluacji działalności naukowej w Polsce za lata 2017–2021”. Każdy może się z nim zapoznać na portalu RAD-on. Dzięki wielu pomocnym opcjom filtrowania danych, w łatwy sposób można uzyskać potrzebne informacje. Panel filtrów w raporcie pozwala na zawężenie analizowanej grupy instytucji do interesujących nas podmiotów i wygenerowanie spersonalizowanych wizualizacji.

Raport prezentuje kategorie naukowe (A+, A, B+, B, C), przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, przyznane podmiotom w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Przygotowane przez ekspertów OPI zestawienie pozwala na szczegółową analizę wyników ewaluacji. Przedstawiono wizualizacje danych o kategoriach naukowych według liczby N (liczby ewaluowanych pracowników naukowych), lokalizacji (w województwach i powiatach) oraz w podziale na poszczególne dziedziny i dyscypliny nauki. Raport zawiera również wizualizacje kategorii naukowych i liczby N według rodzaju instytucji (uczelnie publiczne, niepubliczne, kościelne, instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz federacje) oraz wykaz instytucji według liczby przyznanych kategorii.

Z raportu OPI wynika, że w wyniku ewaluacji za lata 2017–2021 przyznano 1 145 kategorii naukowych w 283 instytucjach. Najczęściej przyznawaną kategorią była kategoria B+. Najwięcej kategorii (685) przyznano dyscyplinom, w których liczba ewaluowanych pracowników naukowych (liczba N) mieściła się w przedziale pomiędzy 11 a 50. Natomiast największy udział kategorii A+ (18%) przypadał na dyscypliny z liczbą N pomiędzy 101 a 300.

Raport: Wyniki ewaluacji działalności naukowej w Polsce za lata 2017–2021 – RAD-on: RAPORTY, ANALIZY, DANE (nauka.gov.pl)

Źródło: Raport interaktywny dotyczący wyników ewaluacji 2017-2021 dostępny na portalu RAD-on – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (opi.org.pl)