Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

W dniu 20 lutego 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został dodany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Podstawę do wydania projektowanego  rozporządzenia  stanowi art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225). Projekt określa warunki, których spełnienie uprości procedurę udzielania pomocy publicznej na inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru, budowę stacji tankowania wodoru, rozwój, budowę, wdrożenie oraz komercjalizację innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem.

Celem projektowanego rozporządzenia jest stworzenie warunków do wspierania rozwoju technologii wodorowych, wykorzystanie wodoru, w tym jako paliwa alternatywnego, oraz budowa i wdrożenie nowoczesnych pojazdów i statków napędzanych wodorem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „KPO”, poprzez określenie warunków, upraszczających udzielanie pomocy publicznej. KPO zakłada w ramach wiązki inwestycji pn. B2.1.1. Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru wydatkowanie środków na wsparcie budowy i uruchomienia stacji tankowania wodoru oraz na uzyskanie zdolności produkcyjnej wodoru odnawialnego, w tym budowy elektrolizerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na poziomie 320 MW, a także budowę lub wdrożenie 3 różnych innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem.

W chwili obecnej trwają konsutlacje do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369601