Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” – nabór wniosków

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków do programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami,
– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.
Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł.

Nabór wniosków w ramach programu trwa do dnia 3 listopada 2021 r. do godziny 16:00.

Przed ostatecznym złożeniem dokumentów do MEiN wszystkie wnioski będą podlegały weryfikacji na poziomie Uczelni. Projekty, które nie spełniają wymogów lub nie wpisują się w ideę programu, mogą zostać odrzucone na etapie weryfikacji.

Koła naukowe zainteresowane złożeniem wniosku prosimy o wypełnienie załączonego formularza oraz zgłoszenie się do 20 października 2021 r.:

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

e-mail:  ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

tel.: 81 537 54 61, 81 537 54 92