Powstał Zespół ds. Rozwoju Jednostki Naukowo Badawczej r/v Oceanograf

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle

Nad rozwojem badawczym, strategicznym i technologicznym statku UG r/v Oceanograf czuwa nowy zespół ekspercki. Jednostka zadba o odpowiednie wykorzystanie potencjału statku, szczególnie w kontekście rejsów badawczych.

– Zespół będzie zajmował się koordynacją działań związanych ze statkiem r/v Oceanograf, który z jednej strony służy do badań naukowych, a z drugiej jest wykorzystywany do działalności komercyjnej. Naszym zadaniem jest znalezienie odpowiedniego balansu między tymi dwoma sferami, z naciskiem na stronę naukową – mówi przewodnicząca Zespołu dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka, prof. UG.  Chcemy usprawnić działanie i wykorzystanie statku, w tym sprzętu, który znajduje się na pokładzie.

Zespół ds. Rozwoju Jednostki Naukowo Badawczej r/v Oceanograf to jednostka, która nadzorować będzie najważniejsze decyzje w sprawie statku UG. W skład grupy wchodzą naukowcy z Wydziału Oceanografii i Geografii UG, ale także przedstawiciele Biura Armatora oraz Zespołu Kanclerskiego UG:

  • Przewodnicząca: dr hab. Agata Weydmann-Zwolicka, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii;
  • Zastępczyni przewodniczącej: dr Aleksandra Brodecka-Goluch – Wydział Oceanografii i Geografii;
  • Zastępca przewodniczącej: mgr inż. Łukasz Grzelak – Biuro Armatora z jednostką r/v Oceanograf;
  • prof. dr hab. Monika Normant-Saremba – Wydział Oceanografii i Geografii
  • prof. dr hab. Wojciech Tylmann – Wydział Oceanografii i Geografii
  • mgr Ewa Weronis – Zastępca Kanclerza ds. Projektów Strategicznych

– Widzę potencjał naszego statku, aby realizować duże interdyscyplinarne projekty, które dostarczą unikatowych wyników, co bezpośrednio przekłada się na możliwości publikacyjne oraz wzmocnienie naukowe wydziału i Uniwersytetu Gdańskiego – mówi prof. dr hab. Monika Normant-Saremba z Wydziału Oceanografii i Geografii. – Pierwsza tego typu wyprawa miała już miejsce w ramach sojuszu SEA-EU, podczas rejsu do Kadyksu, w tym roku planowane jest podobne przedsięwzięcie.

Zakres obowiązków nowej jednostki obejmie szeroko rozumiany rozwój statku UG r/v Oceanograf. Zespół odpowiedzialny jest za koordynowanie wykorzystania jednostki w celach naukowo-badawczych, dydaktycznych, promocyjnych i komercyjnych. Jego zadaniem jest także ocena i zatwierdzanie zrealizowanych rejsów, opiniowanie zakupu sprzętu badawczego oraz koordynowanie zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

– W kontekście badań morskich Uniwersytetu Gdańskiego r/v Oceanograf to jednostka wyjątkowo cenna, dlatego chcemy wspierać jego najlepsze wykorzystanie – mówi Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski, który będzie nadzorował prace zespołu. – Tak specjalistyczny statek należący do uczelni to fenomen nie tylko w skali kraju, ale całej Europy.

Oceanograf
Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG, fot. Alan Stocki