Powstaje Narodowy Program Kopernikański

W Ministerstwie Edukacji i Nauki trwają prace nad Narodowym Programem Kopernikańskim. Ma on być częścią Nowego Ładu, a jego celem – według zamierzeń pomysłodawców – jest dołączenie polskiej nauki do poziomu czołowych ośrodków na świecie. 

W uzasadnieniu do przygotowywanego projektu ustawy wyznaczono perspektywę czasową tej inicjatywy. Jej inauguracja miałaby miejsce 19 lutego 2023 roku, w 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, zaś zakończenie przypadłoby 25 maja 2043 roku, w 500 rocznicę jego śmierci. „Myślą przewodnią proponowanego przedsięwzięcia, jest stworzenie sieci efektywnych instytucji naukowych” – czytamy we wstępnej wersji projektu.

Czytaj więcej na stronie projektu…