Posiedzenie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

W czwartek odbyło się posiedzenie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji, na którym omówiono uwarunkowania realizacji badań naukowych w Polsce.

Rozwój społeczno–ekonomiczny, który jest możliwy dzięki nauce oraz innowacjom wymaga profesjonalnej bazy naukowo–badawczej oraz znaczących inwestycji. Członkowie Rady analizowali dostępne źródła finansowania badań na poziomie podstawowym, wdrożeniowym i klinicznym. Konkursy na finansowanie takich przedsięwzięć są organizowane przez rządowe agencje: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencję Badań Medycznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Agencji Badań Medycznych, odpowiedzialnej za zapewnienie stabilnego finansowania dla nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Zaprezentowano model wspierania rozwoju sektora biomedycznego, m.in. poprzez utworzenie Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Wskazano także na realne korzyści z prowadzonych badań, dzięki którym pacjenci mają szansę na dostęp do innowacyjnego leczenia.

W posiedzeniu uczestniczył Doradca Prezydenta RP Dariusz Dudek.

 

Źródło: Posiedzenie Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji \ Aktualności \ Narodowa Rada Rozwoju \ Aktualności \ Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej