Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W środę, 27 stycznia 2021 r., podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rozpoczyna to oficjalną współpracę UEK z MŚP, m.in. w zakresie organizacji spotkań i szkoleń dla studentów UEK dotyczących podejmowania działalności gospodarczej, organizacji szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także badań dotyczących praw przedsiębiorców i ich ochrony.

Porozumienie zostało podpisane przez JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK oraz Jacka Cieplaka, zastępcę Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

2021.01.27 Porozumienie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Karakowie