Porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców a Uniwersytetem Szczecińskim

W dniu 12 stycznia br. w Rektoracie miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców a Uniwersytetem Szczecińskim.

Strony reprezentowali: Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Pan dr n. prawnych Marek Woch oraz  prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Iga Rudawska, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów US, dr hab. Małgorzata Porada – Rochoń, prof. US, Zastępca Dyrektora ds. kształcenia, dr hab. Jacek Buko, prof. US, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Wdrażania Strategii Rozwoju na Wydziale Ekonomii, Finansów US.

Uniwersytet Szczeciński i Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wychodzą z inicjatywą współpracy, której celem będzie lepsze dostosowanie programów kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy.

“Bardzo cieszę się z rozpoczętej dziś współpracy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W naszej Uczelni pracuje wielu badaczy, szczególnie w Instytucie Ekonomii i Finansów, ale nie tylko, którzy zajmują się różnymi aspektami małych i średnich przedsiębiorstw. Ich wiedza i umiejętności mogą być bardzo przydatne we wspólnych działaniach podejmowanych wraz z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, jak np. kursy czy szkolenia” – stwierdził Rektor US.

Strony zgodnie wskazały na konieczność pogłębionej współpracy pomiędzy instytucjami środowiska edukacyjnego, której efektem będzie między innymi doskonalenie sposobu kształcenia kadr tak, aby wiedza teoretyczna przekładała się na praktyczne umiejętności jej wykorzystania, co zwiększy szanse absolwentów różnych typów szkół, w tym szkół wyższych na uzyskanie zatrudnienia zgodnego z ich predyspozycjami i umiejętnościami.

“Ta współpraca może odbywać się na kilku poziomach. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powołał Radę Przedsiębiorców, zrzeszającą ponad 400 branżowych organizacji, w której wiedza pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego będzie bardzo pomocna. Zachęcam także do współpracy w ramach Rady Naukowej, oraz innych działań na styku Biznesu i Nauki” – powiedział Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Uniwersytet Szczeciński staje się rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, a Biuro MŚP staje się ambasadorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Instytut Ekonomii i Finansów będzie oferować własne ekspertyzy i badania empiryczne podmiotom sektora MŚP i będzie chciał korzystać z ich wiedzy i praktyki oraz współpracować przy projektach i doktoratach wdrożeniowych – przyznała Pani Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów US.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji przygotowanej przez UNIWIZJĘ – telewizję Uniwersytetu Szczecińskiego:

Informacje o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców a Uniwersytetem Szczecińskim można również przeczytać na stronie Uczelni Rozpoczęcie współpracy z Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Uniwersytet Szczeciński (usz.edu.pl)