Porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców a Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi

W dniu 28 czerwca 2023 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców a Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Strony reprezentowali: Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Pan dr n. prawnych Marek Woch  oraz Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Pani prof. nadzw. dr hab.  Elżbieta Dul-Ledwosińska.
Celem porozumienia będzie wspólna inicjatywa w zakresie dostosowania programów kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy z uwagi na chęć współpracy i wzajemnego wsparcia środowisk edukacyjnych oraz akademickich, a także organizacji gospodarczych i zawodowych, w tym odpowiednie kształcenie kompetencyjne studentów i kadry kierowniczej.