POL-on – ponad 4,6 mln studentów w jednym systemie

Grafika zawiera logotyp Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, niebieski napis na białym tle

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on to największy system publiczny z punktu widzenia zakresu zbieranych danych w Polsce i jeden z największych w Europie. Składa się on z blisko 30 modułów, które stale są rozwijane przez ekspertów Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI). W ciągu ostatnich kilku lat przeszedł on całkowitą metamorfozę. Obecnie, to nie jest jeden system, a tak naprawdę kilkadziesiąt serwisów, które pełnią różne funkcje. W systemie przetwarzane są i stale aktualizowane najważniejsze informacje o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Aktualnie znajdują się w nim dane o ponad 4,6 milionach studentów, a  jego bazy zawierają ponad 10 TB danych.

Pierwsze moduły POL-onu zostały uruchomione już w 2011 roku. Oczywiście, dzisiejszy POL-on jest już zupełnie innym systemem. Na przestrzeni lat znacznie się on rozwinął. Został on dostosowany do oczekiwań kadry naukowej i akademickiej. Eksperci OPI stale współpracują z przedstawicielami nauki z całej Polski. Prowadzą aktywny dialog i słuchają potrzeb osób, na co dzień odpowiedzialnych za obsługę POL-onu w polskich uczelniach i instytutach. System ma już ponad 20 tysięcy użytkowników, pochodzących z około 800 instytucji.

– Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on to blisko 30 modułów i podsystemów, które są stale rozwijane przez ekspertów OPI. To innowacyjne narzędzie dostarcza obiektywnych informacji o nauce i szkolnictwie wyższym – studentom, kandydatom na studia, pracownikom nauki i przedsiębiorcom. W ramach POL-onu funkcjonuje m.in. ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych, w którym przechowuje się obecnie powyżej 10 TB danych – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz. – Nad rozwojem systemu pracuje bardzo duża grupa pracowników Ośrodka Przetwarzania Informacji. Głównie odpowiadają za to pracownicy Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych, czyli zespół ponad 80 osób. Tworzą go programiści, administratorzy, programiści testów, projektanci, testerzy oraz badacze – dodaje dyrektor OPI.

– Najtrudniejsza w utrzymaniu POL-onu jest konieczność dostosowania systemu do zmieniających się aktów prawnych. Największe zmiany wprowadziliśmy po 2018 roku – w związku z nowelizacją ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. System musiał wtedy zostać prawie w całości przebudowany. Była to dla nas zarazem okazja do rozwiązania wielu trudności w jego dotychczasowym funkcjonowaniu na poziomie architektury oraz procesu wytwórczego. Podjęliśmy wtedy trafną decyzję o przystosowaniu POL-onu do najbardziej nowoczesnych standardów architektury mikrousługowej oraz rozwiązań DevOps, które były wtedy najbardziej awangardowym podejściem – mówi Paweł Nowek, kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych w OPI.

Jeden system, wiele funkcji

Bardzo ważną funkcją systemu POL-on jest wsparcie procesu dysponowania środkami na naukę i szkolnictwo wyższe. Są to bardzo duże kwoty, liczone w miliardach polskich złotych. Rola POL-onu w tym procesie jest bardzo ważna. System ułatwia także sprawozdawczość szkół wyższych. To właśnie z jego pomocą obsługiwane są m.in. roczne sprawozdania z działalności uczelni, ankiety rekrutacyjne i wiele innych formularzy składanych w sposób elektroniczny przez podmioty nauki i  szkolnictwa wyższego. Wdrożenie POL-onu zautomatyzowało cały proces, czyli w znaczny sposób pomogło zmniejszyć biurokrację. Warto także dodać , iż dane z systemu stanowią podstawę wyliczeń na potrzeby statystyki publicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz statystyki europejskiej (EUROSTAT). System POL-on jest kluczowym narzędziem w przeprowadzeniu ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni i instytucji naukowych oraz pełni bardzo ważną rolę, dostarczając danych za pomocą których Ministerstwo Edukacji i Nauki może planować odpowiednie zmiany z zakresu szkolnictwa wyższego. Trudno wybrać jedną, najważniejszą funkcję systemu. Z jego danych korzysta wiele instytucji i uczelni wyższych. Co istotne, OPI dba, aby informacje zawarte w POL-on były publicznie dostępne, kładąc jednocześnie duży nacisk na bezpieczeństwo danych i respektowanie wymogów prawnych.

Ponad 4,6 mln studentów i przeszło 98 tysięcy nauczycieli akademickich

– Najlepiej system POL-on opisują liczby dotyczące danych, które się w nim znajdują. Bazy systemu są ogromne i stale aktualizowane. Wystarczy nadmienić, że POL-on zawiera informacje o ponad 4,6 mln aktywnych studentów. Dodatkowo w systemie znajdują się dane ponad 14 000 osób kształcących się w szkołach doktorskich i prawie 8 000 doktorantów, kształcących się według tzw. starego trybu. System zawiera także 3,9 miliona prac dyplomowych, ponad 3 miliony publikacji naukowych a także dane o ponad 98 tysiącach nauczycieli akademickich. Warto także dodać, że system OPI obsługuje roczny podział środków publicznych w wysokości ok. 10 miliardów złotych – mówi Marta Niemczyk, liderka w Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych OPI oraz kierowniczka projektu POL-on.

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinka Akademii OPI PIB, na kanale YouTube instytutu, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat systemu POL-on.