Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

W dniu 11 marca 2020 roku w gmachu Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zostało uroczyście podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tworzy ono podstawę do owocnej współpracy z korzyścią dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Strony Porozumienia zobowiązały się m. in. do współdziałania w zakresie badań, analiz  prawnych związanych z przedsiębiorczością i  ochroną praw przedsiębiorców, a także do podjęcia działań mających na celu wspólną organizację wydarzeń o charakterze informacyjno – edukacyjnym z zakresu prawa gospodarczego.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ) to najstarsza jednostka naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim i jednocześnie najstarszy wydział prawa w Polsce , działający od 1364 roku, kiedy to powołano do życia Akademię Krakowską. Dziś WPiA UJ należy do wiodących ośrodków naukowo-dydaktycznych w dziedzinie prawa – zarówno w kraju i w Europie.

 Porozumienie podpisali:

Prof. dr hab.  Jerzy Pisuliński  – Dziekan WPiA UJ oraz Jacek Cieplak – zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Koordynatorami porozumienia zostali wyznaczeni:

hab. Tomasz Długosz – jako przedstawiciel WPiA UJ oraz r. pr. Maciej Podgórski  – z ramienia Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2020.03.11 Porozumienie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego