PARP na Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024

Grafika zawiera logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), szary napis na białym tle

Już jutro rozpocznie się dwudniowa, coroczna konferencja bankowo-biznesowa Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024, organizowana przez Związek Banków Polskich. Głównym tematem wydarzenia będą usługi bankowe i zarządzanie finansami małej przedsiębiorczości oraz rozwój współpracy obu środowisk i optymalizacja wykorzystania sektorów je wspierających. Katarzyna Duber-Stachurska, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zabierze głos w dyskusji „Publiczne wsparcie dla dostępu do proinnowacyjnych usług finansowanych”. Forum zakończy się 4 lipca 2024 r.

Tegoroczna konferencja odbędzie się pod tytułem „Finanse dla Innowacji – Innowacje w Finansach: finansowanie i obsługa mikro, małej i średniej przedsiębiorczości w obliczu wyzwań nowoczesnej gospodarki”. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele sektora MŚP, liderzy bankowi, regulatorzy oraz przedstawiciele instytucji okołobiznesowych i okołobankowych. Forum to okrągły stół instytucji finansowych i przedsiębiorców, na którym dyskutowane są bieżące i strategiczne zagadnienia współistnienia obu sektorów.

Podczas tegorocznego wydarzenia eksperci przeanalizują m.in. najnowsze raporty o stanie innowacyjności gospodarki wraz z możliwościami finansowania jej rozwoju. Uczestnicy będą dyskutować w obszarach tematycznych: dostęp do kredytu i obsługi finansowej nowoczesnego biznesu, usługi finansowe dla nowoczesnej gospodarki a klimat prawny i regulacyjny, wyzwania technologiczne we współpracy instytucji finansowych i przedsiębiorców oraz publiczne wsparcie dla dostępu do proinnowacyjnych usług finansowych. Wydarzenie będzie okazją do wymiany opinii z regulatorami i czempionami rynku nt. innowacji finansowych dla biznesu oraz warunków prowadzenia i finansowania nowoczesnej działalności gospodarczej. Forum umożliwia także bezpośrednie, indywidualne konsultacje z ekspertami instytucji finansowych i publicznych.

PARP na Forum

Podczas wydarzenia na wszystkich uczestników czekać będzie stoisko informacyjne PARP. Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przybliżą możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie oraz wskażą formy wsparcia wszystkim zainteresowanym prowadzeniem innowacyjnego biznesu, wdrażaniem nowatorskich rozwiązań, a nawet podejmowaniem rynkowych wyzwań związanych z projektami badawczo-rozwojowymi. O aktualnej ofercie PARP będzie można dowiedzieć się także podczas wystąpienia przedstawiciela PARP w ramach sesji warsztatowej „Finanse dla innowacji – innowacje w finansach”, które odbędzie się drugiego dnia Forum o godz. 11:30. Zapraszamy!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc. Więcej informacji o Forum: https://www.zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Forum-MMSP-2024.

 

Źródło: PARP na Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024 – PARP – Centrum Rozwoju MŚP