OSTATNIE WSPÓLNE WYDARZENIE PROJEKTU RESEARCH-EU: BADANIA I INNOWACJE SOJUSZU UNIWERSYTETÓW NADMORSKICH SEA-EU

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle

Europejski Uniwersytet Nadmorski SEA-EU podsumowuje 3 lata pracy w ramach realizacji projektu Research-EU Horyzont 2020 na rzecz wzmocnienia badań i innowacji. Spotkanie wieńczące wspólne działania w tym projekcie  odbędzie się 14 grudnia 2023 na Uniwersytecie w Kadyksie.

Sesje Komitetu Wykonawczego i Technicznego rozpoczną się rano na Wydziale Medycyny pod przewodnictwem Koordynatora Generalnego Sojuszu – Fidela Echevarríi, zaś gości powita pełniący obowiązki Rektora Francisco Piniella.

W spotkaniach udział wezmą przedstawiciele wszystkich 9 uniwersytetów należących do konsorcjum (z Kadyksu, Zachodniej Bretanii, Kilonii, Gdańska, Splitu, Malty, Neapolu, Algarve i Bodo). Partnerzy zatwierdzą rezultaty prac, a także będą omawiać plany dotyczące trwałości i ciągłości działań zainicjowanych w ramach badań i innowacji.

Podczas popołudniowej sesji odbędzie się wydarzenie zamykające Projekt ReSEArch-EU, z udziałem członków projektu oraz interesariuszy. Spotkanie będzie również transmitowane na żywo.

W bardziej swobodnej atmosferze zaprezentowane zostaną wyniki projektu, czemu towarzyszyć będzie wystawa posterowa, która zostanie następnie przeniesiona do innych kampusów uczelni.

Podczas wydarzenia zaplanowano dwa spotkania w formule okrągłych stołów: pierwszy z udziałem przedstawicieli różnych pakietów roboczych (Igor Jerkovic – Prorektor ds. Badań i Jakości – UNIST, Christian Wagner-Ahlfs – Koordynator ds. Badań Transdyscyplinarnych – CAU, Sylwia Mrozowska – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju – UG, Godfrey Baldacchino – Prorektor ds. Rozwoju Międzynarodowego i Zapewnienia Jakości – UM, Tristan Montier – Prorektor ds. Badań Naukowych – UBO) i moderowane przez koordynatorkę projektu Laurę Martín (UCA), podczas którego omówiona zostanie trwałość projektu i przyszłe działania oraz drugi okrągły stół, moderowany przez koordynatora generalnego SEA EU Alliance, Fidel Echevarría, w którym wezmą udział przedstawiciele innych europejskich sojuszy (Agnieszka Kościuszko – Kierownik projektu Sojuszu RE-EURECA-PRO, Isabella Baer-Eiselt – Dyrektor Aliansu EU-CONEXUS oraz Meritxell Chaves -Sekretarz Generalny CHARM-EU Alliance), którzy omówią trwałość programów badawczych w ramach europejskich sojuszy uniwersyteckich.

Spotkanie będzie transmitowane https://youtube.com/live/jN-JS5jtHrg?feature=sharehttps://youtube.com/live/jN-JS5jtHrg?feature=share.

SEA