Ogłoszenie konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego

Konkurs na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego kierowany jest do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy prowadzącą działalność naukową lub biorą udział w jej prowadzeniu. Celem konkursu jest promocja wyróżniających się nauczycieli akademickich oraz ich osiągnięć naukowych.

Do 31 marca br. można składać wnioski w konkursie na Naukowca Roku w następujących kategoriach:

 

  • I kategoria: grupa nauk ekonomicznych i prawnych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki prawne);

 

  • II kategoria: grupa nauk humanistycznych, teologicznych i pozostałych społecznych (filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce i administracji, pedagogika, socjologia, psychologia, nauki teologiczne);

 

  • III kategoria: grupa nauk ścisłych, przyrodniczych i nauk o zdrowiu (nauki fizyczne, matematyka, nauki o ziemi i środowisku, nauki biologiczne, nauki o kulturze fizycznej).

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów następują w terminie do 30 czerwca br. na stronie usz.edu.pl.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w Zarządzeniu nr 3/2023 w sprawie regulaminu konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego.

Źródło: Ogłoszenie konkursu na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego – Uniwersytet Szczeciński