Ogłoszenie konkursu na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego

Konkurs na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego kierowany jest do młodych nauczycieli akademickich i doktorantów, którzy prowadzą działalność naukową w Uniwersytecie Szczecińskim. Celem konkursu jest promocja wyróżniających się młodych naukowców zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ich osiągnięć naukowych.

Do 31 marca br. można składać wnioski w konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca w następujących kategoriach:

 

  • I kategoria: grupa nauk ekonomicznych i prawnych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki prawne);

 

  • II kategoria: grupa nauk humanistycznych, teologicznych i pozostałych społecznych (filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce i administracji, pedagogika, socjologia, psychologia, nauki teologiczne);

 

  • III kategoria: grupa nauk ścisłych, przyrodniczych i nauk o zdrowiu (nauki fizyczne, matematyka, nauki o ziemi i środowisku, nauki biologiczne, nauki o kulturze fizycznej).

 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie laureatów następują w terminie do 30 czerwca br. na stronie usz.edu.pl.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w Zarządzeniu nr 4/2023 w sprawie regulaminu konkursu na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego.

Źródło: Ogłoszenie konkursu na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego – Uniwersytet Szczeciński