Ogłoszenie konkursu GOSPOSTRATEG (XI konkurs)

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, niebieski napis na białym tle

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza XI konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG

GOSPOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych, którego celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. W XI konkursie NCBR zaprasza do zgłaszania projektów zamawianych, dotyczących zagadnienia badawczego pn. „Program rozwoju magazynowania wodoru w kawernach solnych dla wzmocnienia krytycznej infrastruktury energetycznej Polski”.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń (maksymalnie pięć podmiotów, w tym co najmniej dwie jednostki naukowe.). Zgłoszone projekty mogą obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe – te ostatnie są obligatoryjnym elementem projektu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. Link do systemu będzie aktywny od 20 maja 2024 r.

Nabór wniosków będzie trwał od 20 maja do 14 sierpnia 2024 r. (do godziny 16:00).

Źródło: Ogłoszenie konkursu GOSPOSTRATEG (XI konkurs) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)