Ogłaszamy pierwszy nabór FENG!

Grafika zawiera logotyp Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, niebieski napis na białym tle

OPI ma przyjemność ogłosić pierwszy nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach Działania 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Konkurs dotyczy przedsięwzięć na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. Budżet konkursu to 445 milionów złotych.

Ma on wyłonić najlepsze przedsięwzięcia, które pozwolą na wzmocnienie zdolności badawczych i innowacyjnych polskich organizacji badawczych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, co stanowi cel Priorytetu 2 FENG. Dofinansowany będzie rozwój publicznej infrastruktury badawczej, a także rozwój kompetencji kadry naukowej w obszarze wykorzystania tej infrastruktury na rzecz przedsiębiorstw, komercjalizacji wyników badań i transferu technologii.

Nabór wniosków zostanie otwarty 4 marca o godzinie 9.00 i potrwa do 22 lipca 2024 r. do godziny 16.00. Wnioski można składać poprzez aplikację WOD2021.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną, która znajduje się w zakładce nabory, jak również z pozostałymi informacjami o planowanych konkursach na stronie opi.org.pl/feng. Ośrodek Przetwarzania Informacji jest Instytucją Pośredniczącą dla Działania 2.4 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Źródło: Ogłaszamy pierwszy nabór FENG! – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (opi.org.pl)