Odbyła się konferencja naukowa „Własność intelektualna dzisiaj i jutro”

Grafika zawiera logotyp Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, czarny napis na białym tle oraz czerwone logo

Urząd Patentowy RP ściśle współpracuje z najważniejszymi ośrodkami akademickimi i środowiskiem naukowym w obszarze prawa własności intelektualnej. W Lublinie odbyła się konferencja naukowa gromadząca wybitnych specjalistów prawa własności intelektualnej zorganizowana z inicjatywy UPRP. Jej tematem była „Własność intelektualna dzisiaj i jutro”.

Konferencję otworzyły wystąpienia Prezes UPRP Edyty Demby-Siwek oraz prof. Leszka Leszczyńskiego, Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych WPiA UMCS, który to wydział był współorganizatorem wydarzenia. Partnerem zaś był Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

– Zebraliśmy się tutaj jako grono naukowców i profesjonalistów zajmujących się różnorodnymi aspektami ochrony własności intelektualnej, aby dyskutować o aktualnych i kluczowych kwestiach prawnych, które są nie tylko tematem dyskusji w Polsce, ale również intensywnie rozważane na poziomie Unii Europejskiej – mówiła Prezes Demby-Siwek. – Pragnę także podkreślić, że współorganizator tegorocznej konferencji, a zarazem gospodarz naszego dwudniowego wydarzenia, czyli Wydział Prawa i Administracji UMCS obchodzi w tym roku swoje 75-te urodziny.

Wykład inauguracyjny pt. „Konwencja Paryska w systemie prawa Unii Europejskiej” wygłosił prof. Ryszard Skubisz z UMCS.

Uznani specjaliści wykładali i debatowali w kilku blokach tematycznych. Były to m.in. „Jednolity patent europejski”, „Prawo autorskie w obliczu zmian w prawie Unii Europejskiej”, „Status części zamiennych w prawie własności intelektualnej”, „Aktualna sytuacja kwalifikowanych oznaczeń geograficznych” czy „Postępowanie przed sądami cywilnymi w prawie własności intelektualnej”.

Specjalne wystąpienie wygłosiła także prof. Anna Shtefan z Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy („AI-generated outputs: legal protection in Ukraine”).

Konferencja miała charakter tylko stacjonarny i zamknięty. Odbywała się w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Dyskusja i zebrane wnioski posłużą wypracowaniu możliwie najlepszych postulatów wobec wyzwań prawa własności intelektualnej w Polsce.

Konferencja naukowa „Własność intelektualna dzisiaj i jutro”