O szansach i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle

Komisja ds. związanych z wykorzystywaniem w Uniwersytecie Gdańskim narzędzi sztucznej inteligencji (AI)
oraz

Wydziałowy Zespół ds. Strategii HR Excellence in Research WPiA UG

zapraszają

Społeczność Uniwersytetu Gdańskiego na spotkanie, które odbędzie się

17 kwietnia 2024 r. (środa; rozpoczęcie o godzinie 17.00),

zatytułowane:

 

„Problemy etyczne i prawne praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji”.

 

Celem naszego spotkania jest refleksja nad szansami i zagrożeniami związanymi z profesjonalnym wykorzystywaniem narzędzi sztucznej inteligencji w wybranych obszarach realizacji zadań społecznych.

 

Program spotkania

Przywitanie:

– w imieniu Zespołu – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji UG dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG;

– w imieniu Komisji – Pełnomocnik Rektora ds. Transformacji Cyfrowej, Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG.

Wystąpienia:

  1. „Czat GPT a etyka urzędnicza” – dr hab. Wojciech WiewiórowskiWydział Prawa i Administracji UG, Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)
  2. „Sztuczna inteligencja a proces sądowy” – dr Bohdan Pretkiel, Rzecznik Finansowy
  3. Wyjaśnialność decyzji algorytmów w sektorze finansowym. Postulaty de lege ferenda” – Michał Sas, Dyrektor w Departamencie Analiz i Legislacji w Biurze Rzecznika Finansowego
  4. Lekarz AI – sztuczna inteligencja w zastosowaniach medycznych” – prof. dr hab. inż. Jacek Rumiński, Katedra Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Dyskusja

Wydarzenie odbędzie się on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ0MGQ1ZTItZTlmNy00NGIzLTg2MWQtNzVlYWFhMmNiNzcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221d6b2df6-d7f2-4125-b03f-a358571d406e%22%7d

 

oprac. ZP/UG