O inwestycjach i zrównoważonej gospodarce na EEC Trends

Za nami EEC Trends, wydarzenie inicjujące dyskusję nad trendami dotyczącymi takich obszarów jak gospodarka, transformacja energetyczna czy różnorodność w środowisku pracy. W jednym miejscu spotkali się przedstawiciele biznesu (przedsiębiorcy, inwestorzy), nauki i administracji publicznej, w tym eksperci NCBR, by przez cały dzień debatować, wymieniać się doświadczeniami i kreować zalecenia dla dalszych kierunków rozwoju państwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju było partnerem merytorycznym wydarzenia. Eksperci Centrum wzięli udział w dyskusjach „Inwestycje i ich finansowanie” oraz „Zrównoważona gospodarka”.

Pierwsza debata z udziałem NCBR koncentrowała się wokół tematyki ważnej z punktu widzenia rodzimych przedsiębiorstw. W rozmowie moderowanej przez Jacka Ziarno, redaktora naczelnego Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł, udział wzięli: Elisabetta Falcetti, dyrektor generalna na Polskę i Kraje Bałtyckie w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Piotr Krasiński, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA, Bartosz Kublik, wiceprezes Związku Banków Polskich, Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego SA oraz Tomasz Rolewicz, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Eksperci dyskutowali m.in. o potencjale oraz faktycznej skłonności firm do inwestowania, sposobach na mobilizację prywatnych biznesów, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, do inwestowania, a także zachętach ze strony państwa do prowadzenia działalności innowacyjnej.

– Środowisko gospodarcze wychodzi z inicjatywami, wskazując je też nam, w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Tak było chociażby w przypadku przygotowania programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – był on szeroko konsultowany, dzięki czemu udało się zdiagnozować obszary,  które z jednej strony wymagają wsparcia, a z drugiej – powinny być wspierane ze względu na największe szanse osiągnięcia sukcesu – mówił podczas dyskusji Piotr Krasiński.

W kierunku zrównoważonej gospodarki

Dużym zainteresowaniem publiczności cieszyła się także popołudniowa sesja „Zrównoważona gospodarka”. Dyskusję prowadziła Kalina Olejniczak, redaktor Portalu Samorządowego, a jej gośćmi byli: Anna Borys, impact director w McDonald’s, Marcin Korolec, minister środowiska w latach 2011-2013 oraz prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, Maciej Martyniuk, kierownik Sekcji Strategii w NCBR, Jarosław Urban, wiceprezes VIVE Textile Recycling oraz Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy oraz dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Eksperci debatowali o wpływie ustaleń globalnego szczytu klimatycznego na europejską i światową gospodarkę, unijnych wymaganiach legislacyjnych związanych z taksonomią i raportowaniem czy kryteriach ESG w strategiach firm, finansowaniu i współpracy gospodarczej i handlowej. Zastanawiali się nad ryzykiem wykluczenia polskich eksporterów z europejskich łańcuchów dostaw oraz nad sposobami wsparcia firm w ich transformacyjnych działaniach przez państwo.

Maciej Martyniuk skupił się na efektach 9 przedsięwzięć badawczych NCBR wpisujących się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu (finansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój)  i ich znaczeniu dla rozwoju bezemisyjnego ciepłownictwa, energociepłownicwa czy budownictwa. Ekspert opowiedział też o e-Vanach, czyli uniwersalnych pojazdach dostawczych o napędzie elektrycznym kat. N1, których prototypy, także przygotowane przez polskie firmy korzystające ze wsparcia środków europejskich, są już gotowe.

Bardzo dziękujemy wszystkim rozmówcom za ciekawe dyskusje.

Źródło: O inwestycjach i zrównoważonej gospodarce na EEC Trends – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)