NOWY SPOSÓB NA INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA, CZYLI MIĘDZYNARODOWY PROJEKT HEALTHLABS4VALUE

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, czarny napis na białym tle, po lewej stronie widnieje niebieskie logo um

Uniwersytet Medyczny w Łodzi znalazł się w gronie zwycięzców pierwszego konkursu na projekty europejskiego programu funduszy terytorialnych Interreg Central Europe 2021-2027. Projekt HealthLabs4Value, koordynowany przez Węgry, otrzymał finansowanie na działania priorytetowe dotyczące wzmacniania zdolności innowacyjnychW ponadnarodowej współpracy, 11 partnerów z regionu Centralnej Europy, zrealizuje pilotażowe działania mające na celu wprowadzanie innowacji do placówek ochrony zdrowia zgodnie z doktryną Value Based Healthcare oraz Open Innovation 2.0. Każdy z pilotażowych szpitali będzie rozwijał własne żywe laboratorium, czyli ekosystem Living Lab. Celem projektu jest strategiczna zmiana procesu wdrażania innowacji w opiece zdrowotnej w celu wywarcia trwałego wpływu oraz uwzględnienie potrzeb i celów wszystkich interesariuszy procesu.

W projekcie główne role pełnić będą: Living LAB (MOLecoLAB) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi koordynowany przez dr hab. Annę Lipert, prof. UM z Zakładu Medycyny Sportowej (kierownika merytorycznego projektu) we współpracy z Łukaszem Łukawskim – kierownikiem Działu Rozwoju Systemów Opieki Zdrowotnej, odpowiedzialnego za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do systemów opieki zdrowotnej. Poprowadzą oni wdrożenie metodologii living lab w 5 regionach Europy Środkowej we współpracy z regionalnymi grupą działania w każdym z krajów, do której w Polsce należy między innymi Centralny Szpital Kliniczny, realizujący działania w projekcie pod kierownictwem prof. Pawła Ptaszyńskiego. Nowy sposób wdrażania rozwiązań wypracowany w projekcie zapewni pełną parametryzację procesu wprowadzania innowacji, a także możliwość oceny wpływu i analizy zasadności decyzji dotyczących modernizacji w ochronie zdrowia, ponadto współtworzoną przez wszystkich interesariuszy. Badania naukowe i wdrożeniowe w sektorze publicznej opieki zdrowotnej realizowane w projekcie, pozwolą poprawić w szczególności standardy opieki nad pacjentami.

Jest to już drugi projekt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jako uczelnia przyczyniamy się nie tylko do rozwoju nauki i kształcenia studentów, ale także wspieramy proces wdrażania wiedzy dotyczącej innowacji w ochronie zdrowia w regionie, a w szczególności, w publicznych placówkach zdrowia.

Ewelina Łojewska, koordynator projektu, Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju UMED

Wielką wartością tego projektu jest zupełnie nowe podejście do wrażania modernizacji w ochronie zdrowia. Można powiedzieć że mamy tu do czynienia z innowacjami „do kwadratu” – wypracujemy i przetestujemy wspólnie z partnerami z Europy Centralnej innowacyjne metody wdrażania innowacji!

Łukasz Łukawski, kierownik DRSOZ, Centrum Innowacji i Transferu Technologii UMED

Źródło: NOWY SPOSÓB NA INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA, CZYLI MIĘDZYNARODOWY PROJEKT HEALTHLABS4VALUE – Uniwersytet Medyczny w Łodzi (umed.pl)