Nowe możliwości współpracy polskich i amerykańskich naukowców

Dzięki nowemu programowi Narodowego Centrum Nauki i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta stypendyści programu Fulbright Senior Award po powrocie do Polski będą mogli kontynuować współpracę z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych.

Grafika - naukowiec w fartuchu pochylony nad mikroskopem, obok napis Nowe możliwości współpracy naukowców z Polski i Ameryki.

 

Porozumienie

W grudniu ubiegłego roku NCN i Komisja Fulbrighta zawarły porozumienie, które zakłada wspólne działania na rzecz tworzenia inicjatyw ułatwiających prowadzenie badań naukowych oraz umiędzynarodowienia i promocji polskiej nauki. Pierwszym efektem tej umowy jest współpraca przy programie Fulbright Senior Award. Daje ona stypendystom programu możliwość uzyskania z NCN finansowania na kontynuację współpracy z naukowcami amerykańskimi już po powrocie do Polski.

Więcej informacji na stronie NCN.

Fulbright Senior Award

Program Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji w Stanach Zjednoczonych. Stypendium jest skierowane do naukowców z doktoratem reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i na każdym etapie kariery.

Nabór wniosków do kolejnej edycji programu (na rok akademicki 2025/2026) rozpocznie się 8 lutego 2024 i będzie trwał do 5 czerwca.
Źródło: Nowe możliwości współpracy polskich i amerykańskich naukowców – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)