Noctiluca pozyskała prawie 4 mln zł dofinansowania na rozwój technologii emiterów OLED nowej generacji.

Noctiluca, technologiczna spółka z branży wyświetlaczy, przygotowuje się do pierwszego komercyjnego wdrożenia autorskiego emitera OLED 3-ciej generacji (TADF) o zielonej barwie. Rozwój innowacyjnej technologii jest możliwy między innymi dzięki wsparciu ze środków publicznych – spółka pozyskała łącznie niemal 4 mln zł.
czytaj więcej…