NCBR ogłasza konkurs IPCEI EuBatIn. Kolejne unijne środki płyną do przedsiębiorców na innowacje

Grafika zawiera logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, biały napis na niebieskim tle

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs IPCEI w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Przed polskimi przedsiębiorcami kolejna szansa na realizację zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych, stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Wnioskodawcy mogą starać się o łączny budżet 135 milionów złotych.

Projekty IPCEI (Important Projects of Common European Interest) to ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Mechanizm ten wspiera realizację polityki gospodarczej oraz polityki konkurencji Unii Europejskiej w celu wzmocnienia potencjału europejskiego przemysłu na tle globalnej konkurencji.

Realizacja projektów IPCEI pozwala polskim przedsiębiorcom gromadzić specjalistyczną wiedzę oraz wpisać się w łańcuchy wartości w zakresie przełomowych technologii. Sprzyjają one internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przez możliwość nawiązania bliskiej współpracy z przedsiębiorcami z innych krajów UE działających w obszarze zaawansowanych technologii. Docelowo, projekty mają pobudzić również eksport produktów wysokich technologii.

– Dzięki środkom z Unii Europejskiej – programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, NCBR ma możliwość wspierać przedsiębiorców w realizacji projektów IPCEI. Projekty, które pomagają udrażniać kanały współpracy pomiędzy dużymi przedsiębiorcami i MŚP oraz środowiskiem naukowym, co jest niezwykle ważne w dalszym zbliżaniu się sektorów biznesu z naukowym – powiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

135 mln na projekty o wysokim poziomie innowacyjności

Wnioskodawcy mogą starać się o łączny budżet 135 milionów złotych, przeznaczony na realizację projektów wpisujących się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację oraz w zakres tematyczny „IPCEI EuBatIn – European Battery Innovation”. Każdy z projektów musi obejmować dwa etapy: działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle. Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie IPCEI EuBatIn rozpocznie się 13 maja i potrwa do 21 czerwca br.

Projekty mogą obejmować rozbudowę instalacji pilotażowych lub opracowanie całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu następującego po etapie linii pilotażowej (w tym fazę testów), ale nie mogą obejmować produkcji masowej, ani działalności komercyjnej. Zgodnie z założeniami mechanizmu IPCEI, projekty powinny charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko oraz przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności europejskiego przemysłu.

O dofinansowanie mogą starać się podmioty, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie potrwa do 85  dni od zakończenia naboru. Realizacja wybranych w konkursie projektów musi zakończyć się do końca 2029 roku.

Cechą charakterystyczną konkursów IPCEI jest to, że ich uczestnicy reprezentują pełny łańcuch wartości tj. od materiału, przez ogniwa, po system akumulatorów i końcowy etap recyklingu.

Uczestnicy projektu i ich partnerzy koncentrują swoją pracę na czterech obszarach roboczych:

  • Surowce i zaawansowane materiały: Wiąże się to z rozwojem zrównoważonych innowacyjnych procesów ekstrakcji, rafinacji i oczyszczania rud w celu uzyskania surowców o wysokiej czystości. Celem jest udoskonalenie istniejących materiałów i opracowanie nowych materiałów na innowacyjne ogniwa akumulatorowe.
  • Ogniwa akumulatorowe: opracowywanie innowacyjnych ogniw i modułów akumulatorowych, które spełniają wymagania bezpieczeństwa i wydajności obowiązujące w przemyśle motoryzacyjnym i innych zastosowaniach.
  • Systemy akumulatorów: Obejmuje to opracowanie innowacyjnych systemów akumulatorów, w tym systemów zarządzania akumulatorami (oprogramowanie i algorytmy) oraz innowacyjnych metod testowania.
  • Recykling i zrównoważony rozwój: Celem jest opracowanie bezpiecznych i innowacyjnych metod gromadzenia, demontażu, ponownego użycia, konwersji i rafinacji materiałów nadających się do recyklingu.

Konkurs IPCEI jest instrumentem realizującym Priorytet II – Środowisko sprzyjające innowacjom Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR.

Źródło: NCBR ogłasza konkurs IPCEI EuBatIn. Kolejne unijne środki płyną do przedsiębiorców na innowacje – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)