Nauka i przemysł. Spotkanie z partnerami z SABIC oraz Saudi Aramco

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle, po lewej stronie znajduje się logo Uniwersytetu Gdańskiego
Liderzy naukowi i biznesowi firm SABIC oraz Saudi Aramco spotkali się z władzami Politechniki Gdańskiej. Omawiano realizację dotychczasowych wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych oraz zasady współpracy w kolejnych wspólnych działaniach.

Podczas spotkania omawiano profile działalności instytucji oraz kierunki współpracy, które wpisują się w główne założenia strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej produkcji przemysłowej. Przedstawiciele SABIC, Saudi Aramco oraz zespół Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Wydziału Chemicznego omówili swoje dotychczasowe wspólne projekty oraz postępy prac badawczych.

Zaprezentowane zostały praktyki zrównoważonego rozwoju i produkcji paliw oraz substancji chemicznych, a także holistyczne podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie otrzymywania i recyklingu tworzyw sztucznych. Przedmiotem dyskusji był również wspólny projekt wykorzystania funkcjonalnych poliolefin jako modyfikatorów asfaltu.

W planach są kolejne wspólne projekty, dotyczące procesów katalitycznych syntezy poliolefin, recyklingu materiałów polimerowych, a także nowych zastosowań dla poliolefin funkcjonalnych.

W skład zespołu naukowego z PG współpracującego z zespołami R&D z obu korporacji wchodzą: mgr inż. Mateusz Malus (SD PG), mgr inż. Jakub Kruszyński (SD PG), mgr inż. Weronika Nowicka (SD PG), inż. Wojciech Szot, dr Joanna Bojda, dr inż. Maciej Sienkiewicz oraz dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc, prof. uczelni (kierownik projektów).

 

grupa ludzi
Od lewej: prof. Rob Duchateau, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, dr Pankaj Gautam, prof. Maria Soliman, dr Rasha Daadoush, dr Maha Sayegh, dr  hab inzLidia Jasinska-Walc, prof. uczelni, prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki. Fot. Kamila Klimaszewska/PG 

Źródło: Nauka i przemysł. Spotkanie z partnerami z SABIC oraz Saudi Aramco | Politechnika Gdańska (pg.edu.pl)