Nauka dla biznesu – współpraca uczelni i instytutu

Wiceminister Maria Mrówczyńska odwiedziła Łukasiewicz – PIT. Uczestniczyła także w spotkaniu na Politechnice Poznańskiej, którego głównym tematem były m.in. wyzwania w obszarze nauki i biznesu.

Spotkanie wiceminister z dyrekcją oraz pracownikami Łukasiewicz-PIT

Wiceminister Maria Mrówczyńska spotkała się z dyrekcją i pracownikami Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Odwiedziła także centra badawcze Łukasiewicz – PIT.

– Pani minister miała okazję poznać część naszej kadry, ale również warunki codziennej pracy badaczy. Naszym celem jest poprawa standardu infrastruktury, dlatego jednym z kluczowych tematów była potrzeba budowy kampusu, nad którym obecnie pracujemy. To będzie jedna z naukowych wizytówek Wielkopolski – powiedział dyrektor Łukasiewicz PIT dr hab. Arkadiusz Kawa.

Nauka dla biznesu na Politechnice Poznańskiej

Ważnym elementem wizyty wiceminister Marii Mrówczyńskiej w Poznaniu był udział w spotkaniu „Nauka dla biznesu”, którego organizatorem była Politechnika Poznańska oraz Łukasiewicz – PIT. Uczestnikami wydarzenia byli m. in. parlamentarzyści z Wielkopolski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tematem spotkania były m.in. wyzwania w obszarze nauki i biznesu, możliwości dalszej współpracy naukowej, rozwoju infrastruktury uczelni i instytutu.

– Politechnika Poznańska i Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to przykład dobrej współpracy naukowej, wymiany potencjału oraz realizacji wspólnych projektów badawczych. W wielu kwestiach się uzupełniamy, a konkurencję zastąpiła synergia – mówi rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. Teofil Jesionowski. – Stawiamy na szeroko rozumiany rozwój, dlatego jednym z naszych celów jest dalsze unowocześnianie bazy naukowej, także poprzez inwestycje w infrastrukturę uczelni – dodaje rektor.

Źródło: Nauka dla biznesu – współpraca uczelni i instytutu – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)