Nabory wniosków w konkursie KPO wydłużone do 30 listopada!

Grafika zawiera logotyp Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, niebieski napis na białym tle

30 listopada 2023 r., godz. 16.00 to nowy termin zakończenia naborów wniosków o objęcie przedsięwzięć wsparciem w ramach inwestycji A2.4.1 KPO Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego.

W wyniku licznych sygnałów od Wnioskodawców potrzebujących więcej czasu na przygotowanie wniosków do konkursu w ramach Krajowego Planu Odbudowy, uzgodniliśmy wydłużenie terminu naborów o 1 miesiąc, tj. do 30 listopada 2023 r. Wnioski można składać w aplikacji wod.cst2021.gov.pl.

24 października Ministerstwo Edukacji i Nauki zatwierdziło zmiany w dokumentacji konkursowej inwestycji A2.4.1 KPO. Obejmują one § 1 ust. 5 Regulaminu wyboru przedsięwzięć. Aktualne wersje Regulaminu zamieszczone zostały na stronach naborów dla przedsięwzięć:

Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

Sieci Badawczej Łukasiewicz

 

Źródło: Nabory wniosków w konkursie KPO wydłużone do 30 listopada! – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (opi.org.pl)