Nabór Partnerów do wspólnej realizacji zadania „Inkubator Rozwoju” projektu pn. „Science4Business – Nauka dla Biznesu” w ramach Programu FENG

MNiSW ogłosiło nabór wniosków o nadanie statusu Partnera do wspólnej realizacji zadania nr 1 „Inkubator Rozwoju” projektu niekonkurencyjnego pn. „Science4Business – Nauka dla Biznesu” dofinansowanego ze środków europejskich w ramach działania 2.5 Programu „Fundusze Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki” na lata 2021-2027.

Nabór wniosków prowadzony jest na podstawie ogłoszonego Komunikatu Ministra Nauki i trwa do 24 maja 2024 r.

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności działań organizacji badawczych w zakresie współpracy z biznesem, w tym poprzez komercjalizację wyników zrealizowanych badań naukowych i prac rozwojowych.

Działania związane z realizacją zadania polegać będą na prowadzeniu przez Partnerów badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, identyfikacji rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym i ich dalszym rozwoju, poszerzaniu wiedzy o roli transferu technologii w nauce i gospodarce w macierzystych organizacjach badawczych oraz nawiązywaniu współpracy z otoczeniem gospodarczym poprzez transfer know-how z sektora szkolnictwa wyższego do gospodarki.

Partnerstwo zapewni również pierwszeństwo w dostępie do specjalistycznych szkoleń, które będą prowadzone w ramach zadania nr 2 projektu „Science4Business – Nauka dla Biznesu”.

Do realizacji zadania organizacje badawcze mogą przystąpić samodzielnie lub w konsorcjum.

Szacowany budżet Projektu dla zadania 1 „Inkubator Rozwoju” to 124 mln zł.

Środki te mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją działań przez okres 5 lat tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w Komunikacie Ministra Nauki.

Źródło: Nabór Partnerów do wspólnej realizacji zadania „Inkubator Rozwoju” projektu pn. „Science4Business – Nauka dla Biznesu” w ramach Programu FENG – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)