Multiplier Event projektu Erasmus+ InCompEdu

Grafika zawiera logotyp Uniwersytetu Gdańskiego, niebieski napis na białym tle, po lewej stronie znajduje się logo Uniwersytetu Gdańskiego

Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się wydarzenie prezentujące wyniki projektu „Innovative Competence in online Higher Education” – InCompEdu”. Celem projektu było zwiększenie innowacyjności w nauczaniu online w szkolnictwie wyższym, poprzez opracowanie i wdrożenie metodyk oraz narzędzi i scenariuszy dydaktycznych umożliwiających rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich.

Multiplier Event poświęcony był prezentacji wyników projektu Erasmus + „Innovative Competence in online Higher Education” – InCompEdu”. Projekt realizowany był przez międzynarodowe  konsorcjum składające się z Uniwersytetu Gdańskiego (lidera projektu), University of Turku, University of Rijeka, University of Alba Iulia, University of Primorska oraz University of Rome Tor Vergata. Trwał trzy lata – od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2023 roku.

– Celem projektu było zwiększenie innowacyjności w nauczaniu online w szkolnictwie wyższym, poprzez opracowanie i wdrożenie metodyk oraz narzędzi i scenariuszy dydaktycznych umożliwiających rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich – mówi dr Magdalena Markiewicz, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Wydziału Ekonomicznego UG.

W ramach projektu InCompEdu przeprowadzono badania i analizy na temat wyzwań i problemów związanych z nauczaniem online, a także opracowano i przetestowano nowe narzędzia i metody nauczania. Projekt skupił się na zagadnieniach związanych z aktywizacją i motywacją studentów, a także na rozwoju umiejętności cyfrowych nauczycieli akademickich. Osiągnięcia projektu mają zastosowanie zarówno w nauczaniu zdalnym, jak i w hybrydowych i tradycyjnych formach nauczania.

Multiplier Event zgromadził szerokie grono przedstawicieli uczelni wyższych, w tym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecni byli na nim również liczni przedstawiciele szkół średnich, a także podstawowych, z Trójmiasta i województwa pomorskiego.

Spotkanie otworzyła Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG, a następnie lider projektu dr Olga Dębicka z Wydziału Ekonomicznego UG przedstawiła koncepcję projektu „InCompEdu” – od nauczania w czasie pandemii do wykorzystania wypracowanych możliwości po pandemii.

W trakcie pierwszej sesji zatytułowanej “Ways forward in teaching – metody motywowania i aktywizowania studentów”, dr Olga Dębicka przedstawiła najlepsze praktyki i doświadczenia w nauczaniu zdalnym oraz możliwości ich wykorzystania po pandemii. Natomiast dr Leszek Reszka opowiedział o narzędziach IT wspierających nauczycieli akademickich w przygotowaniu interaktywnych zajęć i aktywizacji studentów.

Drugą sesję “Ways forward in teaching – metoda Design Thinking w dydaktyce i projektowaniu scenariuszy zajęć” poprowadziła  dr Magdalena Markiewicz pokazując zarówno wykorzystanie metody Design Thinking w procesie dydaktycznym oraz konstruowaniu ciekawych scenariuszy zajęć, jak również empiryczne przykłady warsztatów Design Thinking na bazie doświadczeń międzynarodowych oraz ich rezultaty w różnych obszarach dydaktyki.

Rezultaty projektu InCompEdu dostępne są na stronie projektu: Deliverable – InComp Edu Erasmus+ Project (ug.edu.pl)

 

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG