Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje o uruchomieniu przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie, zgodnie z przyjętą „Strategią FAO dla sektora prywatnego”, portalu internetowego – CONNECT.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje o uruchomieniu przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie, zgodnie z przyjętą „Strategią FAO dla sektora prywatnego”, portalu internetowego – CONNECT

 

Portal internetowy CONNECT jest przeznaczony dla sektora prywatnego i obejmuje:

  •        Rolników i organizacje rolnicze;
  •        Organizacje i spółdzielnie producentów;
  •        MŚP;
  •        Duże przedsiębiorstwa (spółki krajowe i wielonarodowe, w tym przedsiębiorstwa państwowe);
  •        Instytucje finansowe;
  •        Przemysł, stowarzyszenia handlowe i konsorcja sektora prywatnego;
  •        Fundacje filantropijne.

Portal CONNECT jest dostępny pod następującym linkiem: http://www.fao.org/connect-private-sector/en/  i został zaprojektowany jako „punkt kompleksowej obsługi”. Obecnie jest on dostępny w angielskiej wersji językowej, a wkrótce będzie również prowadzony w języku arabskim, chińskim i rosyjskim.

FAO jest to  wyspecjalizowana organizacja zajmująca się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez rozwój obszarów wiejskich i lepszą dystrybucję żywności.  Głównym celem zamówień realizowanych przez FAO jest zapewnienie światu dostatku żywności poprzez poprawę wydajności rolnictwa, poprawę warunków życia ludności wiejskiej i rozwój światowej gospodarki.

Chociaż FAO ma długą historię współpracy z sektorem prywatnym, obecnie zwiększa swoje zaangażowanie, formalne i nieformalne, uznając ważną rolę katalizatora, jaką sektor prywatny odgrywa w doprowadzaniu do zmian transformacyjnych i znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań dla dzisiejszych i przyszłych wyzwań rozwojowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, gdzie  w zakładce Międzynarodowe Zamówienia Publiczne https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/miedzynarodowe-zamowienia-publiczne znajduje się największa w Polsce baza informacyjna dotycząca międzynarodowych zamówień publicznych m.in. Systemu Narodów Zjednoczonych, UE, NATO, OECD baza aktualnych przetargów NATO https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/przetargi-nato-ogloszenia oraz organizacji międzynarodowych https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/przyklady-miedzynarodowych-przetargow-publicznych jak i bieżące informacje o rekomendowanych dla Państwa wydarzeniach, w tym szkoleniach organizowanych przez MRPiT https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/ogloszenia2. Serdecznie zapraszamy Państwa do zaznajomienia się z informacjami znajdującymi się na stronie, również tymi dotyczącymi zamówień organizacji Systemu Narodów Zjednoczonych, w tym zamówień FAO: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/zamowienia-organizacji-systemu-onz.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: mzp@mrpit.gov.pl