L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki – zgłoś swój udział

Wystartował nabór zgłoszeń do 24. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Jego celem jest promowanie kobiet w nauce i wspieranie ich badań. Wnioski można składać do 5 maja br.

Inspirująca praca badawcza kobiet

Sukcesy naukowe stypendystek programu inspirują kolejne pokolenia młodych kobiet do podejmowania pracy naukowej. Co więcej, stypendystki chętnie dzielą się ze światem swoimi osiągnięciami pokazując, że praca naukowa jest nie tylko ważna dla społeczeństwa, ale również staje się sposobem na życie i pozwala poszerzać horyzonty. Organizatorzy inicjatywy podkreślają, że każdego roku liczba aplikacji jest coraz wyższa.

– Nasza inicjatywa z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Kobiety chcą być częścią świata nauki i chcą mówić o swoich sukcesach. W ciągu 23 lat trwania programu stypendialnego wyróżniliśmy już 123 uzdolnione badaczki. Wiele z nich nadal rozwija swoje kariery naukowe – w Polsce i poza jej granicami. Dalsze wspieranie kobiet w rozwoju ich karier naukowych jest szczególnie ważne teraz, w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. – mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury polskiej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

– Polskie lekarki, fizyczki, biolożki robią wyjątkowe badania. Piękno tych badań powinno być znane światu – dodaje Maciej Gdula, wiceminister w MNiSW.

Dla kogo przeznaczony jest program?

Projekt adresowany jest do naukowczyń, prowadzących przełomowe badania w zakresie nauk o życiu. O stypendium mogą ubiegać się badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2025) nie osiągną: 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Kandydatkom, które w trakcie swojej pracy naukowej przebywały na urlopie macierzyńskim przysługuje prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko.

W odróżnieniu do innych projektów grantowych, środki otrzymane w ramach  programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki stypendystki mogą wykorzystać na dowolny cel. Naukowczynie mogą dofinansować swój projekt badawczy, zadbać o wypoczynek, a badaczki-matki, mogą np. sfinansować koszty opieki nad dziećmi.

Jak aplikować?

Aplikacje do programu można składać przez stronę internetową.

Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w takich obszarach, jak: nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne m.in.: medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia.

Kategorie konkursowe

O stypendia można ubiegać się w jednej z trzech kategorii: magistranckiej, doktoranckiej i habilitacyjnej:

  • stypendium habilitacyjne w wysokości 40 000 zł
  • stypendium doktoranckie w wysokości 35 000 zł
  • stypendium magistranckie w wysokości 25 000 zł

Dodatkowo, każda ze stypendystek otrzyma nagrodę od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci refundacji udziału w zagranicznej konferencji naukowej (na terenie Europy), do kwoty 15 000 zł.

Oficjalne ogłoszenie nazwisk stypendystek tegorocznej edycji programu nastąpi podczas uroczystej gali, która zaplanowana jest na listopad br.

L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Program powstał we Francji w 1998 roku, dzięki nawiązaniu partnerstwa pomiędzy firmą L’Oréal a UNESCO. W Polsce prowadzony jest od 2001 roku. Jego celem jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego.

Partnerami Programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk oraz UN Global Compact Network Poland.

Zachęcamy do udziału!

Źródło: L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki – zgłoś swój udział – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)