Konferencja Ośrodków Informacji Patentowej w UPRP

Grafika zawiera logotyp Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, czarny napis na białym tle oraz czerwone logo

Urząd Patentowy RP współpracuje z siecią Ośrodków Informacji Patentowej, zlokalizowanych najczęściej przy uczelniach i instytucjach naukowych. Ośrodki wchodzą w skład sieci PATLIB administrowanej przez Europejski Urząd Patentowy. Jest ich w Polsce 26 i znajdują się m.in. w Krakowie, Łodzi, Gdyni, Kielcach czy Toruniu. To do nich można kierować pytania o wynalazkiwzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, procedury, opłaty i inne zagadnienia związane z własnością przemysłową.

W tym tygodniu przedstawiciele Ośrodków przybyli do Warszawy na doroczną konferencję zorganizowaną przez Urząd Patentowy. Podczas wydarzenia zaprezentowano tematykę własności intelektualnej w świecie nowych technologii, możliwości współpracy nauki z biznesem, a także nowoczesne usługi na rzecz użytkowników systemu ochrony własności intelektualnej. Konferencja stanowiła platformę pogłębiania wiedzy, wymiany doświadczeń, a także zacieśniania współpracy z UPRP.

– Jesteście Państwo zbrojnym ramieniem Urzędu w terenie. Chcielibyśmy, żebyście pomogli nam w realizacji projektów, które są przed nami – powiedziała Prezes Edyta Demby-Siwek, otwierając konferencję. – Powodzenie tych projektów zależy również od Państwa. Bo to Wy znacie lokalny rynek, Wy wiecie, do których przedsiębiorców można dotrzeć. To jest bardzo ważne. Chcemy rozwijać własność przemysłową razem z Wami – mówiła.

Istotną częścią spotkania był panel dyskusyjny prowadzony przez Wiceprezesa Piotra Zakrzewskiego, poświęcony przyszłości współpracy na linii Urząd – Ośrodki. Strony identyfikowały kwestie, dzięki którym współpraca ta może dalej prężnie się rozwijać.

 

Konferencja Ośrodków Informacji Patentowej w UPRP